Reglen om flere uddannelser på samme niveau

Jf. adgangsbekendtgørelsen § 13

Hvis du har gennemført en dansk statsfinansieret heltidsuddannelse (som fuldtidsstudie) på samme eller højere niveau (i forhold til den uddannelse, du søger optag på nu), så kan du først optages 6 år efter, du har bestået din sidste, afsluttende eksamen.

Private uddannelser og uddannelser gennemført på deltid er ikke omfattet af begrænsningen.

Bemærk at du er forpligtiget til at oplyse på ansøgningsskemaet, hvis du har bestået dele af en uddannelse eller gennemført en hel uddannelse på samme eller højere niveau – i forhold til den søgte uddannelse.