Ledige pladser

Søg om optagelse på ledige studiepladser på Erhvervsakademi Aarhus.

Følgende uddannelser har enkelte ledige studiepladser med studiestart i august 2018.  

Ledige pladser - studiestart i august 2018

Du skal opfylde adgangskravene

Husk, at du skal opfylde adgangskravene til uddannelsen for at søge om optagelse på en ledig studieplads. Se adgangskravene under den enkelte uddannelse.

Ansøgere til engelsksprogede uddannelser, som ikke har engelsk som modersmål, skal have bestået engelsk B eller tilsvarende. Husk at vedlægge dokumentation.

Ansøgningsfrist

Søg hurtigst muligt.

Hvis vi har din ansøgning før 14. august kl. 12.00*, opfatter vi den som rettidig. Det betyder, at alle ansøgere vurderes samlet på baggrund af gennemsnittet fra den adgangsgivende eksamen.

Hvis vi stadig har ledige pladser efter 14. august kl. 12.00, kan du fortsat søge - efter 14. august vurderer vi efter 'først til mølle'-princippet.

Du kan søge om optagelse på ledige studiepladser helt frem til studiestart, eller til holdene er fyldt op.

Sådan søger du

For at søge en ledig studieplads efter 14. august, skal du udfylde ansøgningsskemaet:

Ansøgningsskema til ledige pladser, august 2018 (pdf) 

Husk at vedlægge dokumentation, fx eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse. Du skal have al krævet dokumentation klar, når du ansøger. Se hvilke bilag, du skal sende med din ansøgning 

Du skal sende ansøgningsskemaet inkl. dokumentation til optag@eaaa.dk

Spørgsmål?

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte studievejledningen på telefon 7228 6020 eller e-mail vejledning@eaaa.dk

På uddannelses- og forskningsministeriets hjemmeside kan du se listen med ledige studiepladser i hele landet

---

* Hvis du har en international adgangsgivende eksamen, er ansøgningsfristen til en ledig plads allerede 1. august kl. 12.00.