Indledende teknisk matematik

Kurset er for kommende studerende på uddannelsen til jordbrugsteknolog* (inkl. Agro Business and Landscape Management) eller professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi. Undervisningen foregår på Sønderhøj 7G i Viby.

Kurset er for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for matematik. Du kan ikke få SU til kurset, da det ligger før studiestart.

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte matematik C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset, hvis du er optaget på uddannelsen. Hvis du har matematik på højere niveau eller netop har afsluttet faget på C-niveau, vurderer vi, at du ikke har behov for dette kursus.

* Skal du starte på en af linjerne 'økonomi og driftsledelse' eller 'agro business management', så skal du tage opkvalificeringskurset i matematik på Sønderhøj 30, 8260 Viby J. Læs mere her

Er du i tvivl, om du skal opkvalificeres?

For at hjælpe dig med afklaringen, kan du besvare vedlagte multiple choice-opgaver, som du bør løse med mindst 80 % rigtige svar uden anvendelse af lærebøger eller internet.

Opgaver (pdf)
Svar (pdf)

Dit udbytte

Med kurset opnår du færdigheder i:

  • håndtering af simple matematiske formler
  • basale matematiske beregninger
  • brug af lommeregner.

Indhold

  • Brøker
  • Ligninger
  • Logaritmer
  • Procent
  • Parts per million, parts per billion.

Litteratur

”Anvendt matematik – Trin 1” af Jens Erik Laursen fra 2012. Bogen kan lånes på akademiet.

Undervisning

Der er undervisning i 20 lektioner fordelt over to uger. Der er som udgangspunkt plads til alle studerende på opkvalificeringskurserne.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Sønderhøj 7G
8260 Viby J