Indledende teknisk matematik

- for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for matematik. Undervisningen foregår på Hasselager Allé 8 i Viby.

Kurset er for kommende studerende på:

 • Laborant
 • Miljøteknolog
 • Chemical and Biotechnical Science (AP degree)

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte matematik C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset. 

Dit udbytte

Med kurset opnår du færdigheder i:

 • håndtering af simple matematiske formler
 • basale matematiske beregninger
 • brug af lommeregner.

Indhold

 • Brøker
 • Ligninger
 • Logaritmer
 • Procent
 • Parts per million, parts per billion.

Litteratur

”Anvendt matematik – Trin 1” af Jens Erik Laursen fra 2012.

Du kan låne bogen på erhvervsakademiet. 

Undervisning

Der er undervisning i 20 lektioner. Undervisningen finder sted i tidsrummet 8.30-15.50. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge. 

Husk også at tilmelde dig kurset 'indledning til kemi og kemisk beregning'.

Skema og læseplan bliver tilgængeligt før kursusstart.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J