Vejledning til, hvilke bilag du skal uploade sammen med din ansøgning

Erhvervsakademiuddannelser og 3½-årige professionsbacheloruddannelser

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Bilagene skal uploades sammen med din ansøgningen inden ansøgningsfristens udløb.

Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag.

Du skal vedlægge dit eksamensbevis

Du skal uploade:

  • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende uddannelse

Du skal uploade dit eksamensbevis så snart, du modtager det og senest ved ansøgningsfristens udløb.

Hvis du ikke uploader beviset rettidigt, kan vi ikke vurdere din ansøgning.

På optagelse.dk bliver dit eksamensbevis automatisk overført fra eksamensdatabasen - vi godtager ikke beviser uploaded på andre måder.

På ansøgningsskemaet her på eaaa.dk skal du selv uploade dit eksamensbevis. 

Du skal dokumentere alt, du angiver i ansøgningen

Husk at uploade bilag med dokumentation for alt det, du angiver i ansøgningen fx supplering (med angivelse af navn, fag og slutdato), tilsagnsbrev, opholdstilladelse mv.

Husk at uploade særskilte beviser for fagniveauer, som ikke fremgår af dit eksamensbevis.

Hvis du vil vurderes i kvote 2, skal du uploade bilag med dokumentation for de ting, du vil vurderes på – ud over dit karaktergennemsnit. 

Hvis du søger optagelse med særlig tilladelse

Hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende (optagelse med særlig tilladelse) skal du uploade følgende dokumentation:

  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for andre relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning

Upload bilag

Du uploader bilag sammen med din ansøgning.

Du kan uploade bilag til din ansøgning helt indtil ansøgningsfristen.  

Hvis du har søgt via optagelse.dk (sommeroptag), kan du logge ind med NemID og uploade yderligere bilag til din ansøgning.

Hvis du har søgt via ansøgningsskemaet her på hjemmesiden (vinteroptag), kan du gå ind via det link, du får tilsendt pr. mail som kvittering for din ansøgning, og uploade yderligere bilag. Få gensendt din kvitteringsmail via denne formular

Har du spørgsmål?

Vi kontakter dig, hvis vi har brug for yderligere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du har yderligere spørgsmål til din ansøgning, kan du kontakte os på mail optag@eaaa.dk