Vejledning til, hvilke bilag du skal uploade sammen med din ansøgning

1½-årig professionsbacheloruddannelse

Inden vi kan behandle din ansøgning, skal vi have alle relevante bilag som dokumentation for de oplysninger, du har angivet i ansøgningen.

Bilagene skal uploades sammen med din ansøgningen inden ansøgningsfristens udløb.

Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag.

Påkrævet dokumentation

Du skal uplaode:

  • Eksamensbeviset fra din adgangsgivende videregående uddannelse

Du skal uploade dit eksamensbevis så snart, du modtager det og senest ved ansøgningsfristens udløb. Hvis du søger om optagelse med studiestart i januar og du først afslutter din adgangsgivende uddannelse efter ansøgningsfristens udløb, skal du i stedet uploade en karaktermeddelelse indeholdende alle dine karakterer, undtaget karakteren for din afsluttende eksamen. 

Hvis du ikke uploader beviset rettidigt, kan vi ikke vurdere din ansøgning.

Anden dokumentation

Du skal vedhæfte yderligere dokumentation, hvis du søger om optagelse på baggrund af en anden uddannelsesbaggrund end den direkte adgangsgivende.

Du skal vedhæfte:

  • CV med uddannelseserfaring og relevante kurser, inkl. dokumentation
  • Dokumentation for relevante kompetencer
  • Evt. dispensationsansøgning
  • Evt. opholdstilladelse

Det er dit ansvar at uploade alle relevante bilag.

Upload bilag

Du uploader bilag sammen med din ansøgning.

Du kan til enhver tid gå ind via det link, du får tilsendt pr. mail som kvittering for din ansøgning, og uploade yderligere.

Få gensendt din kvitteringsmail via denne formular

Har du spørgsmål?

Vi kontakter dig, hvis vi har behov for yderligere oplysninger for at kunne behandle din ansøgning.

Hvis du har spørgsmål til din ansøgning, er du velkommen til at kontakte os på mail bachelor@eaaa.dk