Oplever du problemer med ansøgningsskemaet?

Hvis du har problemer med at ansøge via vores online ansøgningsskema, kan der være følgende galt:

  • Du har glemt at udfylde et obligatorisk felt eller udfyldt et felt med forkerte værdier. Det vises med en rød markering af boksen, en rød boks med tekst øverst eller en rød pil ved boksen.
  • Du har ikke sat flueben i boksen ’Jeg bekræfter under strafansvar ..’ nederst på skemaet. Det vises med en rød pil ved boksen.

Hvis du har problemer med at uploade filer så husk:

  • Upload kan ikke foretages fra en mobil
  • Du kan kun uploades pdf’er eller billedfiler (jpg, jpeg eller png)
  • Filerne må ikke være for store (max 20 MB) – og den samlede mængde filer må ikke overstige 50 MB
  • Filnavnet skal være kort og uden specialtegn (/%= osv.)

Hvis dette ikke hjælper, så prøv at åbne skemaet i en anden browser, fx Internet Explorer.