Supplering

Hvis du mangler et fag eller et niveau

For at opfylde de specifikke adgangskrav på uddannelsen skal de krævede fag være bestået. Et fag regnes for bestået, når det vægtede gennemsnit af fagets samlede karakterer er mindst 2,0 uden oprunding.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du supplere din adgangsgivende eksamen. Supplering kan ske via GS – Gymnasial Supplering, hvis du har en gymnasial uddannelse eller via enkeltfag, hvis du har en erhvervsuddannelse. Fristen for at indsende dokumentation for bestået supplering er den 5. juli det år, du søger ind.

Betinget optag og intensive suppleringskurser

Der er betinget optag på alle uddannelser ved Erhvervsakademi Aarhus, som søges via optagelse.dk. Betinget optag giver dig mulighed for at opfylde de specifikke adgangskrav ved at tage et intensivt suppleringskursus. Betinget optag gælder for supplering i ét fag med ét niveau.

I din digitale ansøgning skal du skrive, hvilket fag og hvilket niveau du supplerer til, og hvornår du forventer at færdiggøre det. Inden ansøgningsfristen skal du vedlægge dokumentation på, at du er tilmeldt suppleringskurset (med angivelse af fag og forventet slutdato). Inden studiestart skal du desuden indsende dokumentation for, at du har bestået dit suppleringskursus.

Du finder fagoversigter for GS-kurser og HF-enkeltfag på www.gsdanmark.dk eller www.vuc.dk.

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder