Specifikke adgangskrav

- til videregående uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus

Adgangskravene gælder for både den danske og den internationale linje af uddannelsen, hvis du er dansk ansøger.

Bevis for fagniveauer

Du har bestået et fag, når gennemsnittet af alle karakterer på eksamensbeviset i det pågældende fag er 02 eller højere. Hvis optag på uddannelsen kræver fx bestået matematik B, men du ikke har bestået matematik A, skal du bevise, at du har bestået matematik B (det fremgår ikke af eksamensbeviset).

Den uddannelsesinstitutionen, hvor du har taget faget, kan give dig et bevis for, på hvilket niveau du har bestået faget. Beviset skal indeholde stempel og underskrift fra uddannelsesinstitutionen. En karaktermeddelelse eller en oversigt med årskarakterer er ikke godkendt dokumentation.

Klik på en uddannelse i listen nedenfor og se de specifikke adgangskrav.

Erhvervsakademiuddannelser

Automationsteknolog
Autoteknolog
Byggekoordinator
Datamatiker
Financial controller
Finansøkonom
It-teknolog
Jordbrugsteknolog
Laborant
Markedsføringsøkonom
Miljøteknolog
Multimediedesigner
Serviceøkonom
Produktionsteknolog

Professionsbacheloruddannelser

Finansbachelor
Fødevareteknologi og -applikation
Økonomi og informationsteknologi

Professionsbachelor som overbygning

Digital konceptudvikling
E-handel
Innovation og entrepreneurship
International handel og markedsføring
It-sikkerhed
Jordbrugsvirksomhed
Laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi
Produktudvikling og teknisk integration
Softwareudvikling
Webudvikling

Internationale uddannelser

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende.

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder