Adgangskrav

For at søge om optagelse på Erhvervsakademi Aarhus skal du opfylde uddannelsens adgangskrav:

  1. Du skal have en dansk adgangsgivende eksamen eller en udenlandsk eksamen, der er adgangsgivende i Danmark
  2. Du skal opfylde de specifikke adgangskrav på uddannelsen. Se en samlet liste over specifikke adgangskrav på den uddannelse, du ønsker at søge ind på

Læs om dine muligheder for individuel vurdering, hvis du ikke opfylder adgangskravene

Krav om sprogkundskaber

Udenlandske ansøgere eller ansøgere med en udenlandsk adgangsgivende eksamen skal have papir på deres danskkundskaber, hvis de ønsker at blive optaget på en af de dansksprogede uddannelser.

Se hvilke danskkrav, der er til den enkelte uddannelse (pdf)

For de engelsksprogede uddannelser gælder det, at ansøgere uden engelsk som modersmål skal have bestået engelsk B eller tilsvarende.

Ansøgningsfrister

Vær opmærksom på, at det er din uddannelsesmæssig baggrund som afgør, om du skal søge som dansk, EU/EEA eller non-EU ansøger.

Se hvilken ansøgningsfrist, du skal overholde

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder