Søg SU

- til erhvervsakademiuddannelser og 3½-årige professionsbacheloruddannelser

Når du har modtaget dit optagelsesbrev med svar på, at du er blevet optaget på uddannelsen og efterfølgende har bekræftet din studieplads, skal du huske at søge om SU på su.dk. Vent gerne med at søge til et par dage efter, du har accepteret din studieplads, så kan vi nå et registrere dine oplysninger.

Du kan tidligst søge om SU en måned før, du begynder på uddannelsen. Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor uddannelsen starter. Starter uddannelsen efter den 20. i måneden, kan du først få SU fra måneden efter.

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Læs mere om regler og takster på su.dk.

Har du spørgsmål om SU?

Få svar hos vores SU-vejledere