Søg SU

- til 1½-årige professionsbacheloruddannelser

Når du har modtaget dit optagelsesbrev med svar på, at du er blevet optaget på uddannelsen, skal du huske at ansøge om SU på www.su.dk.

Hvis du søger direkte videre fra en SU-berettiget erhvervsakademiuddannelse til en 1½-årig professionsbacheloruddannelse, så kan du beholde din SU i juli og august. Bemærk at du skal søge om SU til den nye uddannelse, så snart du får dit optagelsesbrev – og senest ved udgangen af juli måned. Bemærk at du ikke skal forlænge din studieperiode, men søge SU til en ny uddannelse.

Hvis du har haft en pause i dit studium, kan du tidligst søge om SU en måned før, du begynder på uddannelsen. Du kan tidligst få SU fra den måned, hvor uddannelsen starter. Starter uddannelsen efter den 20. i måneden, så kan du først få SU fra måneden efter.

Bliver du optaget på vinteroptaget, kan du søge SU fra februar. 

Du kan søge SU for hele studieperioden ifølge de gældende regler for SU og studielån. Du skal være studieaktiv for at få SU.

Læs mere om regler og takster på www.su.dk.

Har du spørgsmål om SU?

Få svar hos vores SU-vejledere