Indledende teknisk matematik – på Hasselager Allé

- for dig, som har brug for at få suppleret eller genopfrisket dine kvalifikationer inden for matematik

Kurset er for kommende studerende på:

 • Laborant
 • Miljøteknolog
 • Professionsbachelor i laboratorie-, fødevare- eller procesteknologi (kun ved studiestart i august)
 • Chemical Science (AP)
 • Chemical and Biotechnical, Food or Process Technology (BA) (kun ved studiestart i august)

Formålet med kurset er at hjælpe dig til at få en god studiestart. Kurset kan ikke erstatte matematik C. Der kræves ingen særlige adgangsgivende forudsætninger for at deltage i kurset, hvis du er optaget på en af de nævnte uddannelser. 

Dit udbytte

Med kurset opnår du færdigheder i:

 • håndtering af simple matematiske formler
 • basale matematiske beregninger
 • brug af lommeregner.

Indhold

 • Brøker
 • Ligninger
 • Logaritmer
 • Procent
 • Parts per million, parts per billion.

Litteratur

”Anvendt matematik – Trin 1” af Jens Erik Laursen fra 2012.

Du kan låne bogen på erhvervsakademiet. Få mere information i dit optagelsesbrev.

Undervisning

Der er undervisning i 20 lektioner. Undervisningen finder sted i tidsrummet 8.30-15.50. Undervisningstidspunkter og -omfang varierer fra uge til uge. 

Husk også at tilmelde dig kurset 'indledning til kemi og kemisk beregning'.

Skema og læseplan bliver tilgængeligt før kursusstart.

Sted

Erhvervsakademi Aarhus
Hasselager Allé 8
8260 Viby J