Hvis jeg får afslag?

Du opfylder ikke adgangskravene

Hvis din ansøgning ikke kan godkendes, fordi du ikke opfylder adgangskravene, modtager du et afslag fra Erhvervsakademi Aarhus, så snart din ansøgning er blevet vurderet.

Der er ikke plads på uddannelsen

Hvis din ansøgning godkendes, men du ikke kan optages på nogen af de uddannelser, du har søgt (fordi der er flere ansøgere end studiepladser), modtager du et afslag efter ansøgningsfristen.

Har du søgt via optagelse.dk, får du afslaget fra dem.

Har du søgt via eaaa.dk, får du afslaget fra Erhvervsakademi Aarhus.

På vores 1½-årige professionsbacheloruddannelser opretter vi evt. ventelister. Du får mere information i afslaget.

Søg en ledig studieplads

Sammen med afslaget får du en liste over uddannelser med ledige pladser.

Læs mere om ledige pladser på Erhvervsakademi Aarhus

Har du spørgsmål?

Kontakt en studievejleder