Din ansøgning er nu opdateret

Tak for de nye oplysninger til din ansøgning. Vi har modtaget og registreret dem, og vi behandler nu din opdaterede ansøgning.

Gem din oprindelige kvitteringsmail

Du får ikke en ny kvitteringsmail, efter du har opdateret din ansøgning. Du skal derfor beholde den oprindelige kvitteringsmail, som stadig er din sikkerhed for, at ansøgningen er gået igennem.

Du kan stadig bruge linket i kvitteringsmailen til at genåbne din ansøgning og redigere dine prioriteringer eller uploade yderligere bilag.

Du kan få gensendt din kvitteringsmail via denne formular

Du får svar 11. december 2019

Du får dit svar i e-boks. 

Hvis du ikke har et dansk CPR-nummer (og derfor ikke kan få en e-boks), får du svar på den mailadresse, du har opgivet i din ansøgning.

---

Venlig hilsen
Erhvervsakademi Aarhus