Virksomheders digitalisering skal styrkes via lederne

For at nå det fulde potentiale for vækst og udvikling via digitalisering, er det afgørende, at omstillingen forankres hos ledelsen. Projektet ’Digital ledelseskultur’ hos Erhvervsakademi Aarhus hjælper SMV’er med strategisk forankring af digital omstilling. Opstart første gang den 22. august.

Af David Erichsen

Små og mellemstore virksomheder i Danmark er generelt godt med, når det handler om at udnytte digitaliseringens muligheder for vækst og udvikling. Men det kan hurtigt ændre sig, da der hele tiden sker forandringer i erhvervslivet på grund af digitalisering, og konkurrencen både er global og intens. Derfor er det helt afgørende, at danske virksomheder bliver mere digitale. En omstilling, som først realiseres optimalt, når den digitale udvikling forankres på strategisk niveau.

Bygger videre på en succes

Og det er netop, hvad projektet ’Digital ledelseskultur’ skal hjælpe med. Projektet bygger videre på succeserne fra et lignende projekt om digital vækstkultur, som administrerende direktør Morten Gamborg fra Damgaard-Jensen A/S (se foto) deltager i.

”Hvis man som virksomhed har svært ved at prioritere digitaliseringsopgaver, vil jeg klart anbefale at deltage i et forløb som det her. Det, at man sætter tid af til workshops gør, at opgaven bliver både afgrænset, målrettet og konkretiseret i forhold til at få nogle initiativer ført ud i livet”, siger Morten Gamborg.

Afgørende med ledere i spidsen for digitalisering

Det er blandt andet i kraft af det tidligere projekt, at Erhvervsakademi Aarhus kan se, hvor afgørende det er at få lederne med, når man taler digitalisering.

Den typiske tilgang til digitalisering i små og mellemstore virksomheder er at sætte nogen til det - enten i form af en medarbejder eller ved hjælp af tilkøb.

Det betyder, at lederne ikke i tilstrækkelig grad får digitaliseringen ind under huden og gør den til en del af virksomhedens strategiske udvikling og dermed styrker konkurrenceevne og markedsposition.

”Ved at arbejde med ledelseskulturen i forbindelse med digitalisering, får vi digitaliseringen forankret på det strategiske niveau, hvor det kan besluttes at arbejde langsigtet og integreret med at bygge de rigtige kompetencer op i virksomheden, ændre arbejdsgange, prioritere ressourcer etc. Det er også afgørende, at det er ledelsen, som kan se de potentialer, der er i digitalisering indenfor produktudvikling, effektivisering, nye markeder etc.,” siger projektleder fra Erhvervsakademi Aarhus, Annette Agerdal-Hjermind.

Uddannelse og udvikling tæt på erhvervslivet

Projektet er lanceret af Erhvervsstyrelsen, finansieret af Den Europæiske Socialfond og bygger videre på EU Socialfondsprojektet Digital Vækstkultur, som siden 2016 har afviklet kompetenceforløb i hele landet. Det udbydes i samarbejde med en række erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter, der tilsammen har den nødvendige viden om og erfaring med digitalisering og ledelse.

Derudover har erhvervsakademierne særlig erfaring med netop uddannelse og efteruddannelse til erhvervslivet.

”Netop derfor giver det god mening, at vi er en del af det her projekt. På Erhvervsakademi Aarhus udbyder vi i forvejen en lang række kurser og efteruddannelser til små og mellemstore virksomheder, og vores grunduddannelser er også målrettet det private arbejdsmarked. Vi er tæt på erhvervslivet, og hele vores tilgang til uddannelse og efteruddannelse handler netop om at omsætte viden til praksis til gavn for virksomheder,” siger Annette Agerdal-Hjermind.

Digital handleplan klar til implementering i virksomheden

Forløbet er finansieret af Den europæiske Socialfond, så virksomheder kan deltage for kun 6.000 kr. pr. virksomhed, som dækker forplejning og materialer.

Som deltager skal man derudover regne med at bruge minimum 75 timer på forløbet fordelt over 11-12 måneder.

Resultatet bliver en digital handlingsplan, der ud fra virksomhedens eksisterende strategi klarlægger potentialer og muligheder for digital implementering i virksomheden.

”Så det er primært tid og engagement, deltagerne skal investere fordelt på seminarer, sparring, netværk og læring i praksis. Projektet er en unik og for mange både en nødvendig og afgørende mulighed for at udvikle sin virksomhed. Og det håber vi, rigtig mange vil benytte sig af,” siger Annette Agerdal-Hjermind.

Projektet udbydes af flere omgange. Det første med opstart den 22. august 2019.

Læs mere

Læs mere om projektet Digital ledelseskultur

Annette Agerdal Hjermind

Kontakt vores projektleder

Annette Agerdal-Hjermind

lektor

Mail: ahj@eaaa.dk

Telefon: 7228 6223