Nu kan også kvæg- og svinebranchen opkvalificeres i Aarhus

Ny efteruddannelse i husdyrfysiologi og produktion er målrettet ansatte i kvæg- og svinebranchen og udviklet i samarbejde med og på opfordring fra erhvervet.

Otte kontrollanter fra Landbrugsstyrelsen får i år en ekstra julegave af deres chef: En formel, kompetencegivende efteruddannelse i husdyrfysiologi på Erhvervsakademi Aarhus.

Og netop uddannelse står højt på de ansattes og teamleder i regional kontrol i Landbrugsstyrelsen Mads Sejersen Vinthers ønskeliste.

"Denne efteruddannelse rammer plet i forhold til vores behov for at løfte vores erfarne kontrollanter indenfor eget praksisfelt,” siger Mads Sejersen Vinther og tilføjer.

"Vi forventer i de kommende år at skulle bruge flere dygtige kontrollanter med husdyrkompetencer på tilstrækkelig højt niveau."

Uddannelse samtidig med job

De i alt fire fag på professionsbachelorniveau omhandler fodring og foderkvalitetetologi og velfærdhusdyrfysiologi og produktivitet og husdyrenes ernæringsfysiologi.

"De nye enkeltfag skal løfte fagfolk med en baggrund som fx jordbrugsteknolog til bachelorniveau. Og gøre dem stærkere i jobbet som fx kontrollør, rådgiver, salgskonsulent og produktionskonsulent," lyder det fra uddannelsesleder Lars Villemoes fra Erhvervsakademi Aarhus.

Han forventer, at folk fra bl.a. rådgivningsselskaber, grovvareselskaber og salgsafdelinger, der gerne vil arbejde med husdyr på et højere niveau, vil melde sig til fagene.

Se video (1:23) om brancherettede enkeltfag til kontrollanter og rådgivere i landbruget