Nu kan du blive it-arkitekt

En helt ny it-uddannelse ser nu dagens lys. Sammen med forbund og virksomheder indenfor it-branchen har Erhvervsakademi Aarhus udviklet en professionsuddannelse i it-arkitektur. Uddannelsen fås kun i Aarhus og har studiestart vinteren 2021.

It-specialister, der behersker teknologi-discipliner og samtidig har kommunikative, analytiske og ledelsesmæssige færdigheder, er i høj kurs ude på de danske it-virksomheder.

Der er faktisk mangel på den type it-folk. Og nu er Erhvervsakademi Aarhus klar til at uddanne dem.

At kunne omsætte konkrete it-behov til digitale løsninger

Den nye uddannelse er en 3,5-årig professionsbachelor i it-arkitektur. De studerende lærer at udvikle it-løsninger og binde forretningsarkitektur, systemarkitektur og teknologisk arkitektur sammen. Og forstå den konkrete forretning ud fra et brugerperspektiv fra design af informationsarkitektur til den konkrete brugeroplevelse.

Virksomhederne har i dag stadig flere teknologier der skal bindes sammen. Derfor tager uddannelsen et helhedssyn på virksomhedens it-anvendelse og man får en it-arkitekts tilgang.

Rift om de nye dimittender

"De nye bachelorer vil være skarpe til hardcore teknologifag, men også have indsigt i forretningen og kunne tænke i helheder. Dimittenderne vil meget målrettet kunne være med til at dække den alvorlige mangel på kvalificeret it-arbejdskraft," siger Michael Tøttrup, der som ledelseskonsulent i PROSA, Forbundet for it-professionelle, har arbejdet sammen med akademiet om uddannelsen fra idé til ministeriel godkendelse.

IBM-direktør begejestret

Også hos teknologi- og konsulentkoncernen IBM Danmark er Delivery Project Executive Anita Jacobsen begejstret for den nye uddannelse.

”Der er et stort behov for en uddannelse der har fokus på både teknologi, forretning og lederskab i bred betydning og som henvender sig til en ny målgruppe af potentielle studerende,” siger hun.

Stærkt fagligt miljø

Erhvervsakademi Aarhus uddanner i forvejen datamatikere, professionsbachelorer i økonomi og it og en række andre it-specialister. Dermed kan de nye studerende trække på husets stærke faglige miljø inden for netop it og teknologi.

”De nye studerende får mange faglige snitflader til nogle af de fag, vi allerede udbyder, og derfor ligger uddannelsen fint i forlængelse af det, vi laver i forvejen,” siger uddannelseschef Gert Simonsen.

Piger meget velkomne

Uddannelsen er helt nyudviklet i tæt samarbejde med it-branchen og er meget bevidst tonet til en ny og bredere målgruppe, herunder kvinder.

”Vi håber, at vi med denne uddannelse kan få unge, der normalt ikke overvejer en teknologisk tung uddannelse, til at åbne øjnene for it-fagets mange muligheder og gøre karriere i en branche, der i den grad mangler hænder,” siger uddannelseschef Gert Simonsen. 

Corona giver stor søgning til videregående uddannelser

Pga. coronakrisen forventer akademiet ekstraordinært mange ansøgere til det kommende sommer- og vinteroptag til de videregående uddannelser.

Læs om uddannelsen her og om, hvordan du søger ind.

Der er studiestart til januar 2021.