Erhvervsakademier er gode til social mobilitet

Erhvervsakademierne evner bedre end universiteterne, at få studerende fra lavindkomstfamilier til at fuldføre studiet.

Social mobilitet har større strategisk opmærksomhed på erhvervsakademier og professionshøjskoler end på unversiteterne.

Det konkluderer Tænketanken DEA i en analyse om social mobilitet på de videregående uddannelser.

Social baggrund spiller mindre rolle på erhvervsakademierne

DEA afdækker, hvordan studerende, der har samme faglige niveau, men kommer fra familier med forskellig social baggrund, har samme sandsynlighed for at gennemføre en videregående uddannelse.

Og her fremhæves det, at studietilrettelæggelsen på erhvervsakademier og professionshøjskoler netop tager højde for studerende med forskellige forudsætninger og derved bedre evner at fastholde studerende fra ikkeboglige og mindre velstillede hjem.

Mindre hold og aktiv undervisning 

Erhvervsakademierne er netop kendt for at have holdundervisning på mindre hold, tæt kobling mellem teori og praksis og aktive undervisere, der ser og støtter den enkelte studerende. Man kan med andre ord ikke bare sidde og gemme sig, men bliver opmuntret til at tage aktiv del i undervisningen. 

Læs også artikel fra Danske Erhvervsakademier: Studerende fra familier med lave indkomster fuldfører uddannelsen på et erhvervsakademi

Flere mønsterbrydere på erhvervsakademiet

På landets otte erhvervsakademier er fem ud af ti nye studerende mønsterbrydere, hvorimod det på universiteterne er ca. tre ud af ti, viser tal fra Danmarks Statistik.

Formålet med undersøgelsen har været at afdække, i hvor høj grad erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter optager unge fra lavinkomstfamilier og understøtter, at de fuldfører en uddannelse. 

Læs hele analysen om social mobilitet her.