Akademiuddannelse i ledelse – nu som fast track

En fuld akademiuddannelse i ledelse udbydes som noget nyt i et koncentreret holdforløb, der styrker mulighed for netværk med andre ledere. Første hold har studiestart til september.

Med Ledernes Akademiuddannelse kan man nu få en fuld akademiuddannelse i ledelse, hvor der hele vejen igennem er en rød tråd og et stærkt netværk med andre ledere.

Kort fortalt er uddannelsen den samme som Erhvervsakademi Aarhus’ akademiuddannelse i ledelse, der udbydes som enkeltfag.

Men med Ledernes Akademiuddannelse får deltagerne et sammenhængende og koncentreret holdforløb – et fast track – der i samarbejde med Ledernes Kompetencecenter udbydes på kun to år.

Konkret betyder det, at deltagerne på første år færdiggør alle de obligatoriske fag, og på andet år gennemfører valgfri moduler og den afsluttende opgave.

Og da det tilstræbes, at deltagerne følges ad på samme hold, er uddannelsen samtidig en netværksskabende aktivitet, som i sig selv kan blive værdifuld fremadrettet.

Netværk og fokuseret forløb

Chefkonsulent på Erhvervsakademi Aarhus, Mette Nymark, bliver den faste underviser på uddannelsen, og hun ser frem til det mere komprimerede forløb.

”Normalt kan man bruge 4 – 6 år på at gennemføre en fuld akademiuddannelse, men på Ledernes Akademiuddannelse har man muligheden for at komme noget hurtigere igennem. Det stiller selvfølgelig højere krav til deltagerne, men uddannelsen er stadig tilrettelagt, så den kan gennemføres, mens man arbejder. Hvis du er klar på at bruge ekstra tid og ressourcer, bliver du til gengæld en del af et forløb, hvor deltagerne kommer tæt på hinanden og derfor kan give hinanden mere kvalificeret sparring.”

Det fokuserede forløb skaber også gode forudsætninger for, at deltagerne kan danne et egentlig netværk.

Set fra undervisersiden giver det ifølge Mette Nymark også et bedre indblik i de virksomheder og virksomhedskulturer, deltagerne repræsenterer. En viden, der er værdifuld at få i spil i undervisningen.

En vej til at skifte karriere

Uddannelsen henvender sig til nuværende og kommende ledere, der ønsker kendskab til relevante ledelsesværktøjer, men uddannelsen er også et godt valg, hvis du har ledelsesopgaver uden personaleansvar for eksempel i en koordinatorfunktion. Det gælder for Allan Bonde, som er en af dem, der er tilmeldt den nye uddannelse.

Allan Bonde er 53 år gammel, har mange års erfaring som leder og er i dag selvstændig. Han skal bruge uddannelsen til et karriereskifte. Han har i en del år arbejdet som mellemleder i møbelindustrien indenfor produktudvikling, design og rådgivning om indretning. Som selvstændig varetager han projektlederopgaver og samarbejder med en række underleverandører.

”På et eller andet tidspunkt kan jeg godt tænke mig et job igen som leder, og det kan Ledernes Akademiuddannelse hjælpe mig til. Min plan er så småt at begynde at søge stillinger, når det første år med uddannelsens tre grundmoduler er overstået. Ideelt vil det betyde, at jeg kan lave de afsluttende opgaver på uddannelsens andet år med afsæt i min nye arbejdsplads,” siger Allan Bonde.

Opdaterede værktøjer til ledelse

Allan Bonde er oprindelig uddannet møbelsnedker, så han forstår værdien af at have de rigtige værktøjer til opgaven.

”Den her uddannelse skal så at sige opdatere min ledelsesmæssige værktøjskasse. Jeg har mange års praktisk erfaring med ledelse, men vil gerne opdateres og blandt andet få det teoretiske apparat på plads. Ved at gennemføre uddannelsen får jeg også et formelt bevis på, at jeg kan det med ledelse, og så viser det, at jeg er indstillet på at forny og udvikle mig.”

Optagelse og adgangskrav

Der er flere veje til at blive optaget på uddannelsen.  Som udgangspunkt skal man have mindst et par års erhvervserfaring. Derudover skal man enten have en erhvervsuddannelse, en studentereksamen, hf, hhx eller htx, en grunduddannelse for voksne, eller en anden relevant uddannelse på mindst samme niveau som ovenstående. Hvis adgangskravene ikke opfyldes, kan man få en individuel kompetencevurdering. 

Uddannelsen er desuden tilrettelagt, så det er muligt at søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) til forløbet.

Mere info

Se mere om Ledernes Akademiuddannelse

Ledernes Akademiuddannelse udbydes i et samarbejde mellem Erhvervsakademi Aarhus og Ledernes Kompetencecenter. 

Ledernes Akademiuddannelse giver også adgang til diplomuddannelsen i ledelse