Aarhus i front på efteruddannelse

Erhvervsakademi Aarhus er de bedste i Danmark til at opkvalificere faglærte og ufaglærte. Derfor besøger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) og Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen mandag akademiet for at høre om den lokale succes.

På trods af, at det har været svært at få alle midlerne i Omstillingsfonden ud og arbejde, så viser nye tal fra Erhvervsakademi Aarhus, at de østjyske virksomheder har fået øjnene op for den statslige pulje.

'Best in class'

Akademiet er ’best in class’ i erhvervsakademisektoren til at få pengene ud og arbejde.

Siden efteråret 2018 har 987 faglærte og ufaglærte opkvalificeret sig på korte og mellemlange videregående deltidsuddannelser på Erhvervsakademi Aarhus gennem Omstillingsfonden.

Fonden blev etableret, efter at Regeringen og arbejdsmarkedets parter i oktober 2017 indgik en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Tæt kontakt med erhvervsliv om uddannelsesstøtte

Mandag den 29. april besøger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) (billede) og Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører Leif Lahn Jensen erhvervsakademiet for at høre om den lokale succes.  

Troels Lund Poulsen siger:

”Kontinuerlig træning af medarbejdere lønner sig i form af bedre trivsel og fastholdelse af dygtige medarbejdere. Ved at fremtidssikre sine færdigheder har man også mulighed for at flytte sig mellem brancher. Det glæder os at se, at de statslige midler virkelig gør nytte her i Aarhus og har gjort det mere attraktivt at efteruddanne sig gennem Omstillingsfonden.”

Rektor på Erhvervsakademi Aarhus siger:

"Vi er til dagligt i dialog med mere end 100 virksomheder og har derfor kunnet slå på tromme for denne unikke mulighed for at få ny viden, færdigheder og kompetencer ganske gratis.”

Mange forskellige typer af faglærte uddanner sig

De studerende, der får betalt deres efteruddannelse af Omstillingsfonden, er typisk faglærte, fx butiksassistenter, elektrikere og kontorassistenter. En stor del er desuden ufaglærte med en lang erhvervserfaring. De mest eftertragtede fag er indenfor ledelse, projektledelse, salg, markedsføring og elinstallation.

Den statslige fond har 65 mio. kr. om året frem til 2021. Pengene bliver delt ud efter først til mølle-princippet til udvalgte videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.