298 unge starter på en uddannelse til januar

Erhvervsakademi Aarhus kan til januar byde velkommen til 298 nye studerende. I alt har 554 søgt optagelse på akademiets ni uddannelser med vinteroptag. Flest vil være markedsføringsøkonomer eller multimediedesignere.

Tillykke. Du er optaget på Erhvervsakademi Aarhus. 
298 unge har for nylig fået besked om, at de er optaget på en af akademiets ni uddannelser med studiestart i begyndelsen af 2019.

Markedsføring hitter

75 er optaget på markedsføringsøkonomuddannelsen, der har vinteroptag for sidste gang i år.

Fremover vil uddannelsen kun have sommeroptag. Det giver plads til flere, så det bliver nemmere at komme ind. Uddannelsen havde ved ansøgningsfristen den 1. december modtaget 128 ansøgninger, heraf 119 1. prioriteter.

Også multimediedesignuddannelsen er populær med 90 ansøgere og 69 optagne.

Flere studerende år efter år

Siden 2009 har Erhvervsakademi Aarhus oplevet en markant vækst i optagstallet. Til sommer forventer akademiet igen at optage mere end 2.200 nye studerende. 

Stadig ledige pladser

Som det fremgår af akademiets hjemmeside, er der enkelte ledige studiepladser med start i januar og februar 2019 tilbage på fx laborantuddannelsen og professionsbachelor i it-sikkerhed.

Se ledige pladser her.

Så mange optages der:

Markedsføringsøkonom: 75

Multimediedesigner: 69

Datamatiker: 31

It-teknolog/IT-technology: 36

Laborant: 25

Webudvikling/Webdevelopment: 33

Professionsbachelor i laboratorie- og fødevareteknologi/Chemical and Biotechnical Technology and Food Technology: 9

Softwareudvikling: 17

Professionsbachelor i it-sikkerhed: 13