Anna vil lave penge og redde verden

Et praktikophold hos Orbicon åbnede døren til et spændende job for professionsbachelor i jordbrug med speciale i natur og miljø Anna Schriver.

Den ene dag bliver Anna blæst godt igennem ombord på en af Orbicons speedbåde, på opgave for Miljøstyrelsen. Den næste dag står hun i Kattegat i waders for at tage prøver af ålegræs. Eller finder giftige alger fra muslingeopdræt via et mikroskop på laboratoriet.

”Det er mit drømmejob indtil videre, ” konstaterer 27-årige Anna Schriver.

Færdig fredag, i job mandag

Anna gik direkte fra studie til arbejde i Orbicon, et af Danmarks største rådgivende ingeniørvirksomheder inden for bl.a. miljø.

”Jeg blev færdig om fredagen. Om mandagen blev jeg ringet op og tilbudt job. To måneder efter blev jeg fastansat som konsulent.”

Forinden havde Anna været i praktik hos Orbicon som led i sit studie.

Video: Sådan bruger Anna sin uddannelse hos Orbicon

Arbejder sammen med biologer og ingeniører

Annas baggrund som først jordbrugsteknolog og dernæst professionsbachelor i jordbrug med speciale i natur og miljø fra Erhvervsakademi Aarhus har ifølge Anna gjort hende til en ”praktisk orienteret generalist”.

”Jeg bliver brugt meget på tværs af faggrupper og er ikke så dyr i drift sammenlignet med mine kolleger med ingeniør- eller biologbaggrund. Det er fedt, at man kan komme ind med en noget mere generaliseret uddannelse og så arbejde sammen med specialister og phd’ere i alt lige fra hajer til mikroalger,” forklarer Anna.

Tilladelse til at færdes til søs i speedbåd

Orbicon har udstyret Anna med et duelighedsbevis og kørekort til stor trailer og speedbåd.

”Man kommer ind som nyuddannet og bliver støttet og givet en masse muligheder og efteruddannelse. Jeg føler mig meget værdsat,” siger hun.

Muslingeopdræt, vandkvalitet, ålegræs

Hos Orbicon arbejder Anna med udvikling af cirkulær bioøkonomi.

Et af de projekter, hun står i spidsen for, handler om at bruge muslinger til at fjerne kvælstof og forbedre vandkvalitet i fjorde.

Et andet handler om at genetablere Als stenrev ved Sønderborg. Eller udvikle muslingemel som foder til fisk.

Vil redde verden og samtidig tjene penge

Bag Annas skrivebord hænger en stor idetavle. Havhaver i Angola for at fjerne hungersnød, står der blandt andet. Annas afdeling får tit ideer til gavn for enten natur og mennesker. Men der skal være økonomi i det. Ellers kan ideen ikke realiseres.

”Jeg er både idealist og realist.”

Det fedeste ved jobbet?

”Det er alsidigheden. Nogle dage sidder jeg på kontor. Andre dage er jeg ude i naturen og lave feltarbejde. Eller i laboratoriet. At jeg kan gøre en forskel. Og at der bliver troet på en.”

Læs om Annas uddannelser:

Jordbrugsteknolog

Professionsbachelor i jordbrug