Opgraderet uddannelse i salg og markedsføring

Opdateret indhold, en konkurrencedygtig pris og nyt navn gør akademiuddannelsen i salg og markedsføring til en af efterårets attraktive efteruddannelser

Af David Erichsen

Pris og kvalitet er to parametre, det er svært at komme udenom, når det handler om salg og markedsføring. Set i det lys har akademiuddannelsen i salg og markedsføring gjort sig en del mere attraktiv for kommende studerende.

Uddannelsen er til efteråret klar med et opdateret indhold og undgår dertil en prisstigning på modulerne ved hjælp af statslige bevillinger til efter- og videreuddannelsesområdet. Derudover har uddannelsen ændret navn til akademiuddannelsen i salg og markedsføring.

”Der er allerede en stor tilfredshed med uddannelsen blandt vores studerende. Men det betyder ikke, at vi som udbyder kan tillade os at tage den med ro. Det er vores opgave som uddannelsesinstitution altid at være på forkant med de behov, arbejdsmarkedet efterlyser, så vores studerende lærer det rigtige og uddannelsen giver mest mulig værdi i forhold til deres job,” siger adjunkt på Erhvervsakademi Aarhus, Heidi Printzen Christensen.  

Udviklet med input fra studerende og virksomheder

For at holde sig opdateret har uddannelsen derfor gennemgået en større revidering, hvor de forskellige linjer, valgfag og obligatoriske fag er blevet efterset. Det er sket med afsæt i blandt andet interviews med aftagervirksomheder, organisationer og en større spørgeskemaundersøgelse blandt de studerende.

På den måde er uddannelsen og undervisningen nu opdateret og helt i tråd med det, aftagerne efterspørger i dag. En af de ting, man også fandt frem til er, at navnet på uddannelsen skulle ændres.  

”Tidligere hed uddannelsen international handel og markedsføring, men vi har besluttet at fjerne betegnelsen international, da det internationale perspektiv ikke længere er et gennemgående element i uddannelsen. Dertil kommer også, at forskellen på salg og handel og internationalt salg og handel bliver mindre og mindre, som verden bliver mere og mere global,” siger Heidi Printzen Christensen. 

HK: Prisforskel, der kan mærkes

Akademiuddannelsen er en efteruddannelse, som er opdelt i en række moduler af forskellige størrelser. Med det øgede statslige tilskud bliver et modul, som svarer til 10 ECTS-point, 2000 kroner billigere end tilsvarende moduler på en række andre uddannelser. Det er en prisforskel, man i HK mener kommer til at gøre en positiv forskel for tilmeldingen til uddannelsen.

”Den lavere pris betyder i runde tal, at en virksomhed kan sende fire afsted i stedet for tre for samme budget, så det må helt klart have en positiv effekt for, hvor mange der kan efteruddanne sig,” siger Cliff Præstegaard, formand for HK Handel Østjylland.

Han oplever dog også andre barrierer hos sine medlemmer i forhold til efteruddannelse, som ikke handler om pris.

Vigtigt at udvikle sig fagligt

”Det kan for eksempel være, at en ansat i en lille afdeling ikke vil være væk fra sit arbejde, da det giver kollegerne ekstra arbejde i de dage, han eller hun er på uddannelse. Det kan også være en usikkerhed på, om man kan finde ud af at studere, hvis det er nogle år siden, man har været på skolebænken sidst.

Vi opfordrer til, at vores medlemmer prioriterer at udvikle sig selv – både for egen, men også for sin arbejdsplads' skyld. Og langt, langt de fleste får noget ud af deres efteruddannelse og er glade for forløbet, når de først er kommet i gang,” siger Cliff Præstegaard.

Dansk Erhverv: Vigtigt at uddanne sig i fag, der matcher virkeligheden

Hos Dansk Erhverv er man også optaget af kompetenceudvikling af medarbejdere i deres medlemsvirksomheder, og at der findes muligheder på videregående niveau som for eksempel akademiuddannelsen i salg og markedsføring.

”Det er vigtigt for os, at medarbejdere i vores medlemsvirksomheder kan uddanne sig både fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående uddannelse, så medarbejderne har de kompetencer, erhvervslivet efterspørger. En hel akademiuddannelse er i den sammenhæng en god ting. Men det vigtigste for os er, at man har mulighed for at uddanne sig i fag, der matcher den praktiske virkelighed med teori på et passende højt niveau. Og det egner de enkelte moduler i en efteruddannelse på akademiniveau sig godt til,” siger Michael Kjær Pedersen, chefkonsulent i Dansk Erhverv.

Udgifter til uddannelse kan refunderes

De virksomheder, som sender deres medarbejdere på efteruddannelse, kan med stor sandsynlighed få refunderet udgifterne til efteruddannelsen gennem en række kompetencefonde, da langt de fleste akademiuddannelsesfag er godkendt til at opfylde kravene til refundering.

”Kompetencefondene gør, at du som arbejdsgiver kan få dine medarbejdere efteruddannet, uden at det koster virksomheden andet end den tid, medarbejderen bruger på det. På Erhvervsakademi Aarhus kan vi se, at flere virksomheder med fordel kan gøre brug af kompetencefondene. Det håber vi derfor, flere får øjnene op for - både for den enkelte medarbejder, for virksomheden og for uddannelsens skyld,” siger Heidi Printzen Christensen. 

Den opgraderede uddannelse i salg og markedsføring er på hylderne hos Erhvervsakademi Aarhus med studiestart til efteråret, og der kan søges om optagelse allerede nu.

Læs mere om akademiuddannelsen i salg og markedsføring

Find mail og telefonnummer på adjunkt Heidi Printzen Christensen