Fremgang i danske kvote 2-ansøgninger til Erhvervsakademi Aarhus

Akademiet følger overordnet tendens på landsplan. Flere søger ind på finans- og it-uddannelser med lav ledighed.

I alt har Erhvervsakademi Aarhus modtaget 2552 kvote 2-ansøgninger. Det er en beskeden tilbagegang på 46 ansøgninger eller knap 2 procent sammenlignet med sidste år.

Nedgangen læner sig op ad udviklingen på landsplan, hvor antallet af kvote 2-ansøgere også er faldet.

Til gengæld har flere søgt om optagelse på danske uddannelser, der går frem med 108 ansøgninger eller 7 procent.

Den samlede nedgang kan derfor forklares med et fald i søgningen til de engelske uddannelser.

Rektor: Ingen grund til bekymring

Færre ansøgninger giver derfor ikke anledning til bekymring.

"Optagelsestallene er i sidste ende det mest interessante. Der kommer flere ansøgninger, end der er pladser. Hvis vi alligevel kan byde velkommen til gode studerende og tilbyde dem en uddannelse af høj kvalitet, så bekymrer det mig ikke," siger Christian Mathiasen.

Han hæfter sig samtidig ved, at antallet af ansøgninger er steget støt siden erhvervsakademiets etablering, og i dag søger 90 procent flere ind på akademiet end i 2010.

Fremgang på uddannelser med lav ledighed

Erhvervsakademi Aarhus oplever fx fremgang på uddannelser som finansbachelor og økonomi og IT, hvor kvote 2-ansøgningerne er steget med henholdsvis 41 procent og 25 procent i forhold til sidste år. Og det er vel at mærke de ansøgere, der har akademiet som førsteprioritet. Netop disse uddannelser har lav ledighed.

"Det er positivt, når vi kan se, at flere søger ind på uddannelser med rigtig fine beskæftigelsesmuligheder. Det er en klar gevinst for alle," siger rektor Christian Mathiasen.

Markedsføringsøkonomuddannelsen er fortsat den mest søgte uddannelse med i alt 594 kvote 2-ansøgninger. Næstmest søgt er finansøkonomuddannelsen med 422 ansøgninger – dernæst kommer multimediedesignuddannelsen med i alt 340 ansøgninger.

For mere information

Kontakt rektor Christian Mathiasen, Erhvervsakademi Aarhus