Ny uddannelse matcher massiv udvikling i supply chain

Effektiv supply chain er en ny hjørnesten for konkurrenceevne og et afgørende parameter for proaktiv forretningsudvikling i et globalt innovationskapløb på området. Ny diplomuddannelse tilbyder ledere konkrete værktøjer og strategisk løft. Et løft der gør logistikerhvervet stærkere, mener DI

Af David Erichsen

Supply Chain handler overordnet om at styre og optimere materiale- og informationsstrømme fra råvareleverandør til slutbruger og at få samspillet mellem virksomhedens værdiskabende aktiviteter til at gå op i en højere enhed.

Et område, det bliver mere og mere afgørende at have fokus på i lyset af en konstant stigende digitalisering, nye krav fra forbrugerne og massive investeringer fra globale giganter som Amazon.

Styrker værdiskabende aktiviteter

Med en ny efteruddannelse målrettet supply chain ledere er Erhvervsakademi Aarhus fra efteråret 2018 klar til at tilføre virksomheder både konkrete værktøjer og et strategisk løft. Et løft som klæder dem på til at deltage i det globale innovationskapløb på området.

Uddannelsen er en diplomuddannelse opbygget i moduler på niveau med en bacheloruddannelse eller HD 2. del.

”Det er helt afgørende for virksomheder, at de besidder kompetencerne til at kunne optimere virksomhedens værdiskabende aktiviteter. Med den uddannelse vi tilbyder, kan ledere få styrket deres evne til at være innovative på en måde, som differentierer i konkurrencen og skaber værdi for kunden,” siger Heidi Printzen, adjunkt på Erhvervsakademi Aarhus og studieansvarlig for den nye diplomuddannelse.

Handel og transport central for dansk økonomi

Hos Dansk Industri, DI, hilser man også den nye mulighed for kompetenceudvikling velkommen, da effektive handels- og transportvirksomheder er helt centrale i dansk økonomi.  

”Effektiv transport er en stor del af nøglen til at udvikle den stigende e-handel. Øget digitalisering stiller især krav til leverancer over hele døgnet, og derfor bliver et tæt samspil mellem handels- og transportvirksomhederne endnu vigtigere end i dag, ” siger Michael Svane, Branchedirektør, DI Transport Infrastruktur.

Han er overbevist om, at vores evne til at tænke på tværs af transportformerne er en afgørende forudsætning for fremtidens forsyningskæder – globale som regionale.

Der er brug for at dygtiggøre alle

”I det lys er det meget glædeligt, at regeringens nye vækstteam for handel og logistik også fremhæver behovet for fokus på kompetencer i logistikerhvervet. Tingene går hånd i hånd. Skal vi vinde det digitale kapløb – og det skal vi - skal vi evne at prioritere alle de faglige discipliner som sikrer, at vi mestrer forsyningskæderne. Diplomuddannelsen er derfor et godt og nødvendigt bud på, hvordan ledere og dermed virksomhederne kan spille hinanden stærkere og bedre i fremtiden,” siger Michael Svane.

Han mener, der er brug for at dygtiggøre alle, hvad enten der er tale om nyuddannede eller medarbejdere, der allerede har deres gang ude i virksomhederne.

Transport og supply chain optimering

Diplomuddannelsen i transport og supply chain optimering fokuserer på virksomhedens økonomiske sammenhænge, tilbudsgivning og styring samt forretningsudvikling og værdikædeoptimering.

Uddannelsen er målrettet speditions- og transportbranchen, og i løbet af uddannelsen får deltagerne kompetencer til at tage ansvaret for virksomhedens økonomiske sammenhænge, tilbudsgivning og styring samt forretningsudvikling og værdikædeoptimering.

Konkret betyder det, at deltagere lærer at identificere økonomiske og forretningsmæssige problemstillinger, implementere praktiske løsninger, udvikle og igangsætte analysesystemer til brug for ledelsesbeslutninger, udarbejde salgstilbud og bidrage til virksomhedens forretningsudvikling, risikoprofil og prispolitik.

Forretningsforståelse som første skridt

Det første obligatoriske modul, som Erhvervsakademi Aarhus udbyder på uddannelsen, handler om forretningsforståelse. Og det er ikke tilfældigt.

”Det er væsentligt, at ledere, som arbejder med supply chain kan sætte værdikæden ind i en kontekst og vurdere, hvordan det er muligt at bidrage optimalt til at understøtte virksomhedens samlede forretning. Derudover er det altså bare vigtigt, at man kan kommunikere med ledere fra andre funktioner i virksomheden og med topledelsen,” siger Heidi Printzen.

Et af fagene på modulet - competitive logistics – handler eksempelvis om elementerne i virksomhedens samlede værdikæde, kompetencer til proaktivt at kunne indgå i strategiarbejde både eksternt og internt og design af forsyningskæden på taktisk og strategisk niveau.

Se mere om diplomuddannelsen Transport og supply chain optimering    
Se mere om diplommodulet med opstart i september 2018  Competitive logistics
Kontakt Heidi Printzen Christensen på  hepr@eaaa.dk / 72286228

Se mere om Erhvervsakademi Aarhus www.eaaa.dk