Erhvervsakademi Aarhus optager 2.312 nye studerende

Der er godt nyt til 2.312 ansøgere, som får tilbudt en studieplads til efteråret 2018.

I dag får 1.682 unge besked om, at de er blevet optaget på en videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus. Dertil kommer 630 optagne på professionsbacheloroverbygningerne. Dermed kan akademiet fra august byde velkommen til 2.312 nye studerende.

Det er en fremgang på 194 eller 9,16 procent flere studerende i forhold til sidste år. 

Højeste antal nogensinde

Rektor Christian Mathiasen er glad for at kunne tilbyde de mange kvalificerede studerende en plads på Erhvervsakademi Aarhus og hæfter sig ved, at akademiet har modtaget hele 6.637 ansøgninger, hvilket er det højeste antal nogensinde.

"Vi har valgt at reducere optaget på uddannelser, hvor vi vurderer, at der bliver uddannet for mange i forhold til virksomhedernes efterspørgsel. Således kan vi være med til at sikre kvaliteten af vores uddannelser, og at flest muligt kommer i arbejde efter endt uddannelse," siger rektor Christian Mathiasen.

Det er bl.a. tilfældet for uddannelserne multimediedesigner med 165 optagne, international handel og markedsføring med 158 optagne samt digital konceptudvikling med 118 optagne.

"På tilsvarende vis har vi valgt at øge optaget på uddannelser med særligt gode beskæftigelsesmuligheder," tilføjer han.

Optaget er fx steget 82 procent i år på den to-årige automationsteknolog og 28 procent på den 3½-årige finansbachelor, der optager 225.

Sofie vil arbejde med marketing

18-årige Sofie Raun Poulsen er sammen med 393 andre optaget på markedsføringsøkonomuddannelsen, akademiets mest søgte uddannelse.

Uddannelsen passer godt til hende, fordi hun får mulighed for at veksle mellem studiebøger, cases fra erhvervslivet og praksisnær undervisning. Derudover skal hun også i praktik i en virksomhed og på udlandsophold.

Lykken er gjort, hvis hun en dag bliver ansat i Forbrugerstyrelsen eller selvstændig erhvervsdrivende. Med et snit på 12,1 fra HHX Aarhus Handelsgymnasium havde Sofie nærmest frit valg på alle studie-hylder. Men hun søgte kun ind på markedsføringsøkonomuddannelsen.

”Jeg tror, at denne uddannelse passer perfekt til mig. Marketingfaget er superspændende og kreativt. Min veninde har også valgt denne studievej og er vældig glad,” fortæller Sofie.

"Derudover ser jeg en fordel i, at klasserne ikke er så store og at der er en del gruppearbejde, således at det sociale sammenhold styrkes," tilføjer hun.

Stadig ledige pladser

Hvis man ikke er blevet optaget på drømmeuddannelsen, er der stadig enkelte ledige pladser på Erhvervsakademi Aarhus på uddannelser som fødevareteknologi og –applikation, byggekoordinator og autoteknolog.

Udvikling i samlet optag 

Markedsføringsøkonom, finansøkonom og multimediedesigner er akademiets mest søgte uddannelser.

Erhvervsakademi Aarhus

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Samlet optag

1.139

1.249

1.430

1.428

1.656

2.094

2.256

2.118

2.312