2.688 kvote 2-ansøgninger til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus oplever en pæn fremgang i antallet af førsteprioriteter.

I alt 2.688 ansøgninger er tikket ind via kvote 2 til en af de 17 videregående uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus. Det er en beskeden tilbagegang på 1,6 pct. i forhold til sidste år. Derimod er der en fremgang på 5,9 pct. i antallet af førsteprioriteter, svarende til 80 flere i forhold til sidste år. Beregningerne er baseret på data fra optagelse.dk den 15. marts 2017 og på akademiets egne registreringer af internationale ansøgere.

Fra filosofi til hardcore økonomi og it 

21-årige Julie Skau Brinks er en af de mange unge, der har søgt ind via kvote 2. Julie er igang med en bachelor i filosofi på Aalborg Universitet, men efter at have taget den vil hun i stedet uddanne sig til professionsbachelor i økonomi og it. Det er en af de få uddannelser, der optræder på ministeriets såkaldte positivliste og er undtaget fra begrænsningen af dobbeltuddannelse pga. de gode jobmuligheder. Julie har søgt uddannelsen som sin førsteprioritet.

”Det er gået op for mig, at en bachelor i filosofi ikke er så brugbar på arbejdsmarkedet. Samtidig har jeg hørt, at der er mangel på folk med hardcore it- og økonomi-kompetencer. Med denne uddannelse får jeg adgang til et sikkert arbejdsmarked. Jeg har kun søgt denne ene uddannelse, så jeg håber virkelig, at jeg kommer ind,” siger Julie, der først får svar på, om hun er er optaget på uddannelsen den 30. juli 2017.

Mathias vil uddanne sig til it-projektleder

En anden ansøger er STX-student Mathias Edvard Sørensen på 21 år fra Aarhus. Han har tidligere færdiggjort en halv uddannelse til datamatiker, men det var for programmeringstungt og derfor har han nu søgt optagelse på professionsbacheloruddannelsen i økonomi og it.  

Frederik vil arbejde praktisk med natur og miljø

23-årige Frederik Bach-Hansen bor i Sønderborg og har en faglært baggrund som skov- og naturtekniker. Han drømmer imidlertid om at arbejde med vandmiljø, overvågning af følsomme naturområder eller med kommunale tilsynskrav over for landbruget. Derfor har han søgt optagelse på jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus som sin førsteprioritet.

Henriette vil arbejde med fødevareteknologi

20-årige Henriette Nygaard Skjørbæk bor i Herning og bliver til sommer færdig som HTX-student fra Herningsholm Erhvervsgymnasium. Herefter håber Henriette at kunne starte på professionsbacheloruddannelsen i fødevareteknologi- og applikation

”Jeg har været lidt i tvivl om, hvad jeg ville. Men denne uddannelse tror jeg matcher perfekt det, jeg vil. Derfor har jeg heller ikke søgt andre uddannelser end den. Hvis jeg ikke kommer ind, tager jeg et sabbatår og søger ind igen til næste år. Jeg vil ikke på universitetet – det er for bogligt til mig. Jeg vil have en uddannelse med praktik og praktisk arbejde, og hvor man kan se et job for sig bagefter,” siger hun. 

Fordobling i antal ansøgninger siden 2010 

Erhvervsakademi Aarhus har fremgang på uddannelser til fx markedsføringsøkonom, datamatiker og professionsbachelor i økonomi og it, hvor kvote 2-ansøgningerne er steget fra mellem 4 pct, 28 pct. og op til 43 pct. i forhold til sidste år.

Det glæder rektor Christian Mathiasen.

”Det er positivt, at vi formår at fastholde vores store ansøgertal. Siden vores etablering og frem til 2016 har vi oplevet en uafbrudt og konstant ansøgerfremgang. Den store søgning tyder på, at vi på erhvervsakademiet gør det rigtige, når vi kobler teori med praksis og uddanner unge til ansættelse i primært det private arbejdsmarked,” siger han.

Markedsføringsøkonomuddannelsen er fortsat den mest søgte uddannelse med i alt 697 kvote 2-ansøgninger. Næstmest søgt er finansøkonomuddannelsen med 430 ansøgninger og på tredjepladsen kommer multimediedesignuddannelsen med i alt 365 ansøgninger.

 

Årstal Antal ansøgninger via kvote 2
2010  1.338
2011  1.460
2012  1.736
2013  2.331
2014  2.518
2015  2.700
2016  2.735
2017  2.688
Stigning 2010-2017 101 pct., svarende til en fordobling 
Tilbagegang 2016-2017 -1,6 pct., svarende til 47 færre