Matchmaking skal få ledige i job

Ledige med it-baggrund får mulighed for at blive efteruddannet, så de kan få job hos it-virksomheder.

Erhvervsakademi Aarhus tilbyder nu et unikt matchforløb, hvor bl.a. nyuddannede multimediedesignere får et 10 ugers uddannelsesforløb, der er skræddersyet til virksomhedernes aktuelle behov.

Bag initiativet står erhvervsakademiet i samarbejde med It-forum, jobcentrene i Aarhus, Skanderborg og Silkeborg samt lokalafdelingerne af Teknisk Landsforbund, HK og PROSA.

30 i arbejde

Målet er at give de ledige øgede digitale færdigheder, så de kan få job og afhjælpe erhvervslivets mangel på it-arbejdskraft.

"Et stigende antal virksomheder mangler medarbejdere med de rette it-kompetencer. Samtidig er der 300 ledige multimediedesignere i Øst- og Midtjylland, som mangler de nødvendige kompetencer til at bestride de opslåede stillinger," siger chefkonsulent Thomas Hey fra Erhvervsakademi Aarhus.

Der er ikke tale om et perfekt match, men gennem målrettet videreuddannelse bygger kandidaterne videre på deres nuværende kompetencer, så de kan løse nogle af de nødvendige it-opgaver.

Ifølge Thomas Hey kommer virksomhederne til at moderere lidt på deres krav, men til gengæld får de en medarbejder, som kan opfylde størstedelen af det efterspurgte.

Andre end multimediedesignere kan også komme i betragtning.

"Vi vil gerne have folk med en it-kommunikationsuddannelse fra universitetet og de autodidakte, som ikke har papir på deres kunnen og derfor bliver valgt fra i en rekrutteringsproces. Målet er at få 300-400 med en it-relateret uddannelse igennem forløbet, og at 30 af dem ender i varig beskæftigelse," siger Thomas Hey.

Skræddersyet medarbejder

Interesseorganisationen It-forum, der repræsenterer virksomhederne, ser matchforløbet som en god mulighed for erhvervslivet.

"Vi bliver ofte mindet om, at der mangler arbejdskraft, men hvad gør virksomhederne selv? Med matchforløbet kan de tage et medansvar for, at vi får uddannet flere," siger bestyrelsesmedlem, direktør Jan Brinck, Improvento, der sidder i It-forums uddannelsespolitiske udvalg.

"De enkelte virksomheder har svært ved at få overblik over, hvad de mangler, og hvad der er af bud. Her får de mulighed for at udvælge en kandidat, som kan noget af det, de har brug for, og som så måske skal videreuddannes efterfølgende. Man så at sige skræddersyr sin fremtidige medarbejder. Det bør være interessant for mange af vores medlemmer," siger Jan Brinck.

Informationsmøde

Der er informationsmøde om uddannelsesforløbet for interesserede virksomheder og ledige tirsdag den 6. juni 2017 kl. 10-12 på Erhvervsakademi Aarhus, Ringvej Syd 104, 8260 Viby J.

Tilmeld dig her, og læs mere her.