Erhvervsakademi Aarhus skal uddanne ledere og medarbejdere i turistbranchen

Erhvervsakademi Aarhus vil sammen med VIA University College, Erhvervsakademi MidtVest og Dansk Kyst- og Naturturisme skabe kompetenceudvikling af turismebranchen.

Dansk Kyst- og Naturturisme har indgået partneraftaler med VIA University College, Erhvervsakademi MidtVest og Erhvervsakademi Aarhus omkring en vækstrettet kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i små og mellemstore turismevirksomheder.

Behov for uddannelsesløft

Hver femte danske turismevirksomhed efterspørger nemlig flere kompetencer hos medarbejderne, viser en undersøgelse fra Dansk Kyst- og Naturturisme. De tre midtjyske uddannelsesinstitutioner skal derfor både bidrage til at afdække virksomhedernes nuværende kompetencer og tilføre dem nye, erhvervsrelevante kvalifikationer.

Direktør i Dansk Kyst- og Naturturisme, Jens Hausted, glæder sig over det nye samarbejde.

”Med VIA University College, Erhvervsakademi Aarhus og Erhvervsakademi MidtVest som projektpartnere er vi i stand til at tilbyde de deltagende virksomheder tilpassede uddannelsesforløb inden for blandt andet salg og service, personligt værtskab, digitalisering, forretningsudvikling, ledelse og content marketing. Vi ser frem til samarbejdet og til i fællesskab at styrke turismeerhvervet i Danmark,” siger han.

Region Midtjylland er det første sted 'Danske Turismekompetencer' iværksættes. Senere på året følger projektets opstart i flere af landets regioner.