Samarbejde med erhvervsakademier skaber vækst

Det er sund økonomisk fornuft for virksomheder at samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus eller et af landets andre erhvervsakademier, viser en ny kortlægning.

Virksomheder, der samarbejder med et erhvervsakademi, har større vækst i beskæftigelse og omsætning end virksomheder, der ikke indgår i et samarbejde.

Derudover er erhvervsakademierne en væsentlig kilde til ny viden hos helt små og mindre virksomheder, som typisk ellers ikke samarbejder med andre forsknings- og videninstitutioner.

Sådan lyder nogle af konklusionerne i en ny analyse, der viser et stort potentiale ved at bruge samarbejder mellem virksomheder og erhvervsakademier som en løftestang for vækst.

Dog skal et samarbejde med erhvervsakademierne være kontinuerligt, hvis det for alvor skal sætte skub i virksomheders udvikling og vækst, konkluderer analysen, der er udarbejdet af Damvad Analytics.

15 pct. højere vækst

Analysen er gennemført på baggrund af registerdata for alle de 12.135 virksomheder, der har samarbejdet med et af landets ni erhvervsakademier og Aarhus Maskinmesterskole siden 2010.

Samarbejdsvirksomhederne har oplevet vækst i både beskæftigelse og omsætning på 25 pct. i året efter første samarbejde. Til sammenligning har kontrolgruppen uden samarbejde oplevet vækst på knap 10 pct.

Analysen understreger også, at et enkelt samarbejde med et erhvervsakademi ikke gør den store forskel. Det er først med et kontinuerligt samarbejde, effekterne viser sig.

Fra praktik til forskning

På Erhvervsakademi Aarhus har samarbejdet med virksomhederne derfor høj prioritet.

Her har forsknings- og innovationsaktiviteterne godt fat i de små og mellemstore virksomheder og rammer dermed en virksomhedsgruppe, der ikke får direkte gavn af universiteternes forskning, fortæller forsknings- og innovationschef Hanne Troels Jensen fra Erhvervsakademi Aarhus.

"Vi har et omfattende samarbejde med mere end 1.000 forskellige virksomheder – selvfølgelig omkring praktik og efter- og videreuddannelse, men også bl.a. projekter og forsknings- og innovationsaktiviteter, der er karakteriseret ved at være praksisnære. Således genererer vi ny viden, som bliver brugt direkte i uddannelserne og af virksomhederne," siger Hanne Troels Jensen. 

Læs mere: Forskning og innovation på Erhvervsakademi Aarhus

Sektorer supplerer hinanden

Erhvervsakademierne samarbejder hovedsageligt med mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder. Analysen fra Damvad Analytics bekræfter, at universiteterne i høj grad rammer de store virksomheder og til dels de mellemstore. De to sektorer supplerer dermed hinanden godt.

Hvad analysen ikke viser, er fordelene for erhvervsakademierne.

"Indsatsen er dog mindst lige så værdifuld for os, da vi kan styrke vores praksisnære profil. Vi er altid opdateret på erhvervslivets behov og kan give de studerende unik indsigt i det arbejdsmarked, de skal ud på," konstaterer Hanne Troels Jensen.

Om analysen

Damvad Analytics har via CVR-numre haft adgang til virksomhedernes baggrundsdata og økonomiske performance. Det har givet mulighed for at sammenligne samarbejdsvirksomhedernes karakteristika og udvikling med alle andre danske virksomheder.

For disse virksomheder er der gennemført et studie, hvor virksomhederne er blevet matchet med en kontrolgruppe, som lignede samarbejdsvirksomhederne i udgangspunktet. 

Se hele rapporten fra Damvad Analytics

Se sammenfatning

Forskning og innovation på Erhvervsakademi Aarhus