Markant stigning i brancherettet efteruddannelse

33 pct. flere efteruddanner sig inden for det merkantile område på Erhvervsakademi Aarhus.

Det er blevet mere populært at tage en efteruddannelse.

Nye tal fra Erhvervsakademi Aarhus viser, at antallet af studerende på efteruddannelse i 2016 steg med hele 33 pct. fra 2.825 til 3.764.

Tallet er det højeste i mere end fem år, og den positive udvikling er fortsat ind i 2017, fortæller markedschef Brian Kruse Jacobsen fra Erhvervsakademi Aarhus.

"Efter nogle år med vigende aktivitet særligt på uddannelse for ledige går vi stærkt frem. Væksten er udtryk for et behov for ny viden, færdigheder og kompetencer, men understreger også virksomhedernes interesse i kontinuerlig træning af medarbejderne. Det lønner sig på den lange bane i form af bedre trivsel, tiltrækning af talenter og fastholdelse af dygtige folk," siger Brian Kruse Jacobsen.

Se alle efteruddannelser og kurser på Erhvervsakademi Aarhus

Flere målrettede virksomhedsforløb

Samtidig er flere virksomheder begyndt at købe uddannelsespakker, der er skræddersyet til deres ansatte.

Erhvervsakademi Aarhus er dagligt i dialog med flere end 100 virksomheder og oplever en stigende interesse for især skræddersyet uddannelse til hele virksomhedshold.

En af virksomhederne er elektronik- og teknologivirksomheden Kamstrup ved Skanderborg.

"Det kan være givtigt at møde folk på samme niveau i andre virksomheder. Men et internt forløb giver en fortrolighed og et netværk af folk, der har modtaget samme undervisning, og som kan sparre med hinanden efterfølgende. Det øger værdien af forløbet markant," siger HR-direktør Michael Stubbe fra Kamstrup.

Læs om mulighederne for skræddersyede forløb

Skal kunne ses på bundlinjen

Lige nu er fx 18 ledere fra Kamstrup på efteruddannelse i egne lokaler. Virksomheden bruger mange ressourcer på at uddanne og træne alle medarbejdere.

"Det er klart, vi så har en forventning om, at efteruddannelsen i sidste ende vil kunne ses på bundlinjen. Vi er 1.200 mand i virksomheden, og kan vi få 10 procent mere ud af vores organisation, svarer det til 120 ansatte. Det er en god investering," siger Michael Stubbe.

Læs mere om det målrettede uddannelsesforløb hos Kamstrup

Ud over Kamstrup har også TDC Group, TOP-TOY, STARK, Golf Experten, SEGES, Arla Foods, Aarhus Kommune og Region Midtjylland – for blot at nævne nogle – ønsket uddannelsesforløb for deres medarbejdere det seneste år. Her er der tale om 20 pct. flere virksomhedsdeltagere i 2016 sammenlignet med året før. Også mindre virksomheder samler hold via deres city-forening (fx Hedensted City Forening) eller brancheorganisation.

Derudover er der åbne hold med studerende fra mange forskellige brancher og virksomheder. Her kommer de studerende langvejsfra. Nogle kører helt fra Aalborg og Sønderborg.

Mere vækst på vej

Erhvervsakademi Aarhus forventer i 2017 yderligere vækst på 5 pct. på efter- og videreuddannelse.

"Det styrker vores videngrundlag at være i tæt dialog med erhvervsaktive. Derudover er det godt for det danske samfund, at erhvervslivet hele tiden kan opkvalificeres og styrke konkurrenceevnen," understreger markedschef Brian Kruse Jacobsen fra Erhvervsakademi Aarhus.

Kom videre i karrieren med en efteruddannelse

Se alle efteruddannelser og kurser på Erhvervsakademi Aarhus