Pris for bacheloropgave om dræberkatte

Nyuddannet professionsbachelor i jordbrugsbiologi fra Erhvervsakademi Aarhus Morten Thim Jensen vinder JID-pris for bachelorprojekt om fritgående huskatte som trussel mod agerhøns, sanglærker og fasaner.

Vinderopgaven ’Den domesticerede kat (Felis Catus) og dens påvirkning på jordrugende fugle i det danske agerland’ har Morten Thim Jensen (til venstre) udarbejdet, mens han som led i sin uddannelse til professionsbachelor i jordbrugsbiologi var i praktik ved Danmarks Jægerforbund i Rønde på Djursland.

”Jeg er vældig glad og overrasket. Det er et skulderklap og en anerkendelse af, at jeg har gjort et godt stykke arbejde,” siger den 25-årige prismodtager, der er opvokset på et deltidslandbrug i landsbyen Vorgod-Barde mellem Herning og Videbæk.

Vi ved ikke meget om huskatten i den vilde natur

Juryen roste projektet for at være ”meget velfungerende og af høj videnskabelig og akademisk kvalitet”.

”I opgaven tager han hensyn til sin empiri, som ganske innovativt forener to modstridende sfærer (den huslige kat i mødet med den vilde natur), hvor dækkende teori derfor også har været udfordrende at opdrive,” skriver juryen bl.a. i sin begrundelse.

Om sin opgave konkluderer Morten Thim Jensen:

”Det vil være fordelagtigt at foretage bestandsopgørelser og dermed få redegjort for kattens udbredelse i Danmark og på sigt diskutere fremtidige forvaltningsværktøjer. Vi ved, at katten påvirker og udgør en trussel mod jordrugende fugle. I Danmark har vi ingen lovkrav om registrering af katte eller styr på, hvor mange katte, som lever mere eller mindre forvildede. Mange katte jæger i agerlandet og dræber de fugle, som vi rigtig gerne vil bevare.” 

Med prisen fulgte 5.000 kr.

Sekretariatsleder Peter Bromark (til højre) fra jordbrugsteknologernes faglige organisation JID overrakte torsdag den 12. januar 2017 JID-prisen til Morten Thim Jensen i forbindelse med en dimissionsfest på Erhvervsakademi Aarhus.

Med æren fulgte en check på 5.000 kr. Pengene skal Morten bruge på at videreuddanne sig til vildtforvalter.  

Mød studerende og oplev studielivet på jordbrugs-uddannelserne

Find os på Facebook