Ny uddannelse skal sikre arbejdskraft til vækst i fødevarebranchen

Ny naturvidenskabelig uddannelse skal styrke innovation i fødevarevirksomheder, og det har branchen brug for, mener Danish Food Cluster.

Erhvervsakademi Aarhus introducerer til august en ny videregående uddannelse inden for fødevareteknologi sammen med erhvervslivet. Den nye 3,5-årige professionsbachelor-uddannelse er den første af sin slags i Danmark.

Den er udviklet, fordi fødevarebranchen efterspørger medarbejdere, som kan analysere og arbejde med den samlede fødevareproces fra råvarer til færdigt produkt. Fokus i uddannelsen ligger på kvalitetssikring, teknologi og innovation i fødevareproduktion samt det færdige produkt.

Fremtidssikrer førertrøje

Hos klyngeorganisationen Danish Food Cluster peger direktør Lone Ryg Olsen på, at fødevarebranchen har brug for medarbejdere, der kan arbejde med innovation i produktionen.

”Hvis Danmark fortsat skal beholde sin internationale førerposition, når det gælder fødevareinnovation og effektiv produktion, har branchen behov for dygtige medarbejdere, der kan sikre, at gode ideer bliver realiseret til nye produkter eller måder at tilgå kunderne på,” siger hun.

Brug for flere kræfter

Uddannelsen lærer de studerende at navigere sikkert i forhold til fødevarelovgivning og -sikkerhed. De bliver trænet i at implementere kvalitetssikringsprogrammer og i at lede egenkontrol.

Netop disse færdigheder er i høj kurs hos arbejdsgiverne, understreger uddannelseschef Dorte Ydemann Pedersen fra Erhvervsakademi Aarhus.

"Kandidaterne får et solidt kendskab til branchens arbejdsmetoder og udviklingsbehov og vil kunne imødekomme forbrugernes stigende krav til fødevarebranchen i forhold til sunde og sikre fødevarer.”  

Når de første bachelorer er klar i 2021, er planen, at de målrettet går efter job i fødevareindustrien som fx kvalitetsleder, produktionsleder eller produktudvikler.