Serviceøkonom helt i tråd med ny turismestrategi

Mange af initiativerne i den nye nationale turismestrategi er allerede hverdagskost på skemaet hos serviceøkonomer fra Erhvervsakademi Aarhus. ”Det viser, at vi uddanner de nye serviceøkonomer til det, branchen har brug for,” siger uddannelsesleder Bo Leervad Christensen.

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V) lancerede den 19. september en ny national strategi for dansk turisme. Det glæder man sig over på Erhvervsakademi Aarhus, for på akademiets to videregående turismeuddannelser undervises der allerede i de indsatsområder, som strategien peger på.

”Det, som ministeren vil, er noget vi allerede uddanner vores studerende til,” siger uddannelsesleder Bo Leervad Christensen fra Erhvervsakademi Aarhus.

Gæsten i centrum

Serviceøkonomuddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med en lang række fagfolk inden for turistbranchen for at sikre, at de nyuddannede kan levere det, som arbejdsmarkedet har brug for.

De kommende serviceøkonomer lærer bl.a., hvordan de skaber bedre værtskab online og face-to-face, mere effektiv, digital markedsføring og bedre turistoplevelser. Og disse ting er netop nogle af indsatsområderne i den nye turismestrategi.  

”Branchen har behov for unge, der kan sætte gæsten i fokus og skabe gode oplevelser. Og det har de serviceøkonomer, jeg har haft i praktik, alle haft blik for,” siger Jakob Beck Wätjen, direktør for Montra Hotel Sabro Kro, formand for HORESTA i Region Midtjylland og medlem af uddannelsesudvalget for serviceøkonomer på Erhvervsakademi Aarhus. 

I gang med at opkvalificere branchens ansatte

Turismestrategien peger også på behovet for en øget professionalisering af branchen. Også på dette punkt er man på Erhvervsakademi Aarhus klar med et kompetenceløft, der kan støtte op om de nationale mål. Helt i tråd med strategien lancerede akademiet sidste år en ny deltidsuddannelse, akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi, til opkvalificering af branchens ansatte.