Stor søgning til jordbrugsteknologuddannelsen

Erhvervsakademi Aarhus oplever igen i år vækst i antallet af kvote 2-ansøgere til jordbrugsteknologuddannelsen.

Igen i år kan Danmarks største uddannelsessted for jordbrugsteknologer, Erhvervsakademi Aarhus, melde om et stigende antal ansøgere. I alt 139 har søgt optagelse på jordbrugsteknologuddannelsen gennem kvote 2. Det svarer til en fremgang på 35 studerende, 33 procent flere i forhold til sidste år. Det viser tal fra optagelse.dk den 15. marts.

Attraktiv karrierevej for landmænd

Uddannelseschef Lars Villemoes glæder sig over fremgangen. Han vurderer, at det skyldes en større bevidsthed om, at en videregående uddannelse giver langt bedre og bredere jobmuligheder.

”Det er glædeligt, at så mange har fået øjnene op for, at vi har en god uddannelse, og at man på to år kan tage en videregående uddannelse og opnå nye karrieremuligheder.”

Uddannelsen er en attraktiv vej for faglærte landmænd, der fx ønsker at blive rådgivere, undervisere eller ledere, tilføjer Lars Villemoes.

Øgede krav til uddannelsesniveau

Ifølge ham skyldes fremgangen også, at der i dag stilles større krav til unges uddannelsesniveau.

”I dag kræves det, at man har en teknolog- eller bacheloruddannelse til langt de fleste job i jordbrugserhvervet. Vi ser et stigende antal teknologstuderende, der vælger at tage halvandet år mere på erhvervsakademiet og blive professionsbachelor i jordbrugsvirksomhed. Enkelte af vores studerende fortsætter endda på universitetet og tager en kandidat.”

Klar til et job på to år

Beskæftigelsestal fra Erhvervsakademi Aarhus viser, at dimittenderne ofte går direkte ud i job efter endt uddannelse. Sådan gik det også for 24-årige Peter Appel Kofoed.

”Jeg fik job allerede inden min dimission,” siger han.

Peter Appel Kofoed (billede) arbejder som projektleder for det mellemstore entreprenørfirma Ole Mikkelsen A/S i Beder. Peter laver alt lige fra daglig ledelse, projektstyring og tilbudsgivning, til registrering og GPS-opmåling.

”Jeg har været rigtig glad for denne uddannelse. Den har fungeret som springbræt til det job, jeg ønskede mig.”

Generationsskifte bringer teknologer i høj kurs

Ifølge jordbrugsteknologerne faglige organisation, JID, der organiserer 1200 teknologer i Danmark, har arbejdsløsheden for denne faggruppe ligget stabilt lavt gennem flere år. Men mange teknologer er i disse år på vej på pension og efterlader et behov for nye, udtaler JID-formand Uffe Pilegaard.

Du kan nå det endnu

På baggrund af det store antal kvote 2-ansøgere er Erhvervsakademi Aarhus spændt på søgningen til kvote 1 med ansøgningsfrist den 5. juli 2016. Der er reserveret 40 studieplader målrettet unge med en studenterbaggrund. Men også ansøgere med en faglært baggrund har stadig en chance for at komme ind.

”Selv om vi med de mange ansøgere har en lang venteliste, er det vores erfaring er, at der kan ske store forskydninger i ansøgertallet frem til studiestart. Så har man ikke nået ansøgningsfristen i går, skal man alligevel sende en ansøgning hurtigst muligt og komme på venteliste,” opfordrer uddannelseschefen.