2.735 kvote 2-ansøgninger til Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus oplever beskeden vækst i antallet af kvote 2-ansøgere

I alt 2.735 ansøgninger er tikket ind via kvote 2 til en af de 16 videregående uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus. Det er 35 flere end sidste år og svarer til en beskeden fremgang på 1,2 pct. Beregningerne er baseret på data fra optagelse.dk den 15. marts 2016 og på akademiets egne registreringer af internationale ansøgere.

Fra ansat i Nuuk Kommune til markedsføringsøkonom

25-årige Tupaarnaq Tróndheim en af de mange unge, der har søgt ind på markedsføringsøkonomuddannelsen via kvote 2. Tupaarnaq arbejder som studentermedhjælper i HR-afdelingen i Nuuk Kommune og er student fra Midtgrønlands Gymnasiale Skole Gux i Nuuk. Hun har søgt uddannelsen som sin førsteprioritet

”Min drøm er at blive selvstændig erhvervsdrivende på Grønland, og her tror jeg, at en uddannelse indenfor salg og markedsføring er en rigtig god start. Derefter kan det være, at jeg vil videreuddanne mig til professionsbachelor i innovation og entrepreneurship. Jeg har boet i Aarhus før og har kun søgt denne ene uddannelse, så jeg håber virkelig, at jeg kommer ind,” siger Tupaarnaq, der først får svar på, om hun er er optaget på uddannelsen den 30. juli 2016.

Uafbrudt fremgang seks år i streg

Erhvervsakademi Aarhus har fremgang på adskillige uddannelser, deriblandt markedsføringsøkonom, datamatiker, miljøteknolog og laborant, hvor kvote 2-ansøgningerne er steget fra mellem 4 pct. og op til 82 pct. i forhold til sidste år. 

Rektor Christian Mathiasen glæder sig over fremgangen.

”Det er positivt, at vi formår at fastholde vores store ansøgertal. Siden vores etablering har vi oplevet en uafbrudt og konstant ansøgerfremgang. Den store søgning tyder på, at vi på erhvervsakademiet gør det rigtige, når vi kobler teori med praksis og uddanner unge til ansættelse i primært det private arbejdsmarked,” siger han.

Markedsføringsøkonomuddannelsen er fortsat den mest søgte uddannelse med i alt 324 kvote 2-ansøgninger til den danske linje. Næstmest søgt er finansøkonomuddannelsen med 265 ansøgninger til den danske linje og på tredjepladsen kommer multimediedesignuddannelsen med i alt 154 ansøgninger - også til den danske linje.

ÅrstalAntal ansøgninger via kvote 2
2010 1.338
2011 1.460
2012 1.736
2013 2.331
2014 2.518
2015 2.700
2016 2.735

Fakta om Erhvervsakademi Aarhus 

For yderligere oplysninger, kontakt rektor Christian Mathiasen.