Ny international landbrugslederuddannelse

Erhvervsakademi Aarhus starter til september ny videregående uddannelse i ’agricultural management’ målrettet ledere på store landbrug i udlandet. Uddannelsen er den første af sin slags i Europa og skal tiltrække studerende fra hele verden.

Store internationale landbrugsbedrifter efterspørger dygtige driftsledere, som både i teori og praksis mestrer ledelsesfaget. Det er baggrunden for, at Erhvervsakademi Aarhus udbyder en ny international landbrugslederuddannelse på bachelorniveau. 

Samarbejde med store brug

Erhvervsakademi Aarhus har indgået samarbejde med store danskejede landbrug i Østeuropa om at være praktikværter og mentorer. En af dem er FirstFarms A/S med hovedsæde i Billund. Med sine 220 ansatte og et stort kvægbrug i Slovakiet og to store plantebrug i Rumænien er FirstFarms et af landets største internationale landbrugsbedrifter.

”Det danske faglige niveau indenfor landbrug er højt. Nordeuropæere er kendt for moderne ledelsesprincipper, struktur og høj faglighed. Den kultur vil vi gerne have udenlandske jordbrugsfolk uddannet og oplært i,” siger FirstFarms CEO Anders H. Nørgaard (billede).

Vil ansætte dimittender

FirstFarms har været med til at udvikle fagindholdet og strukturen i den nye 1,5-årige bacheloruddannelse.

”For os er det en stor styrke, at vi kan få uddannet nogle ledere under disse rammer. Vi glæder os til at deltage som praktikvært og ansætte dem efterfølgende,” tilføjer Anders H. Nørgaard.

Mix af studerende med udlængsel

Målgruppen for den nye lederuddannelse er danske eller internationale jordbrugsteknologer eller andre med for eksempel en bachelor i landbrug eller naturvidenskab. Eller udenlandske unge fra primært fra EU, som arbejder i dansk landbrug.

Studerende med driftslederdrømme

23-årige Gustav Hvalkof Kristensen er en af de kommende studerende. Han er netop ved at færdiggøre en engelsksproget jordbrugsteknologuddannelse på Erhvervsakademi Aarhus. Når den er slut til juni, håber han på at kunne fortsætte på professionsbacheloruddannelsen i agricultural management.

”Jeg vil gerne til England eller Australien og arbejde som driftsleder, og her er en bachelorgrad nødvendig,” siger Gustav, der er opvokset i Skotland, hvor hans forældre driver en juletræsplantage.

Vil arbejde med svineavl internationalt 

En anden kommende studerende er 24-årige Kimmie Nissen. Også hun regner med at fortsætte på den nye uddannelse, når eksamensbeviset som jordbrugsteknolog er i hus til sommer.

”Jeg vil gerne arbejde med international svineavl eller som driftsleder. Denne uddannelse er den første af sin slags på bachelorniveau og jeg håber, at den kan lære mig en masse om ledelse af forskellige kulturer,” siger Kimmie, der kommer fra Sønderjylland og har arbejdserfaring fra bl.a. en svinebedrift i Australien.    

Læs mere om professionsbachelor i agricultural management