Pris for bacheloropgave om kvægavl med robotdata

Nyuddannet professionsbachelor i husdyrbiologi fra Erhvervsakademi Aarhus Rasmus Skovgaard Stephansen vinder JID-pris for bachelorprojekt om avlsvurdering af kvægs temperament.

Vinderopgaven ’Avl for forbedret temperament ved malkning med data fra AMS’ har Rasmus Skovgaard Stephansen udarbejdet, mens han som led i sin uddannelse til professionsbachelor i husdyrbiologi var i praktik hos SEGES Kvæg Team Avlsvurdering i Skejby.

Læs mere om professionsbacheloruddannelsen i jordbrugsvirksomhed.

”Jeg har lagt utrolig mange timer i det her projekt og brugt avanceret statistik i opgaven, som jeg har lært mig selv,” siger Rasmus, der er opvokset på en kvæggård i Lemvig.

Undersøgt data fra mere end 12.000 malkekøer

I sin opgave har Rasmus Skovgaard Stephansen lavet statistik på 12.500 malkekøers temperament ved hjælp af AMS-data (automatiske malkerobotsystemer). Data, som allerede ligger der, men som ingen før har brugt til avlsvurdering. Ambitionen er at bruge det som et ekstra værktøj i avlsvurderingsprogrammet.

”Projektet har givet mig blod på tanden til blive endnu klogere på avlsværdivurdering. Det har også givet mig selvtillid og bekræftet mig i, at der er noget her, som jeg er god til,” siger den 27-årige dimittend, der er tidligere landmand og som nu er i færd med at videreuddanne sig til kandidat i agrobiologi på Aarhus Universitet.

”Jeg synes, det er vigtigt at optimere den måde, vi avler på, så vi kan skabe de bedste og sundeste produktionsdyr, og det er min ambition at arbejde med avlsudvikling indenfor kvæg,” siger han.

Med prisen fulgte 5.000 kr.

Sekretariatsleder Peter Bromark fra jordbrugsteknologernes faglige organisation JID overrakte torsdag den 14. januar 2016 JID-prisen til Rasmus Skovgaard Stephansen i forbindelse med en dimissionsfest på Erhvervsakademi Aarhus.

Med æren fulgte en check på 5.000 kr. Pengene skal Rasmus bruge på en roadtrip til USA med kæresten. Her skal han bl.a. besøge en kvægfarm i North Dakota, hvor han for nogle år siden var ovre og arbejde som cowboy.