Rekordmange på lederuddannelse

Studerende fra især den private sektor strømmer til akademi- og diplomuddannelserne i ledelse på Erhvervsakademi Aarhus.

668 studerende læser i øjeblikket et fag på akademiuddannelsen i ledelse. Det er 24 pct. flere end i 2014 – og næsten tre gange så mange som i 2010, viser tal fra Erhvervsakademi Aarhus.

Mange læser diplom

Også diplomniveauet i ledelsesuddannelse er populært med 170 studerende pt. og et rekordoptag på mere end 82 studerende i år, hvilket er det største antal nogensinde. På fem år er antallet af studerende på diplomniveau steget med 37 pct. 

”Vi har oplevet en markant stigning de seneste fem år. Det er især vores dagshold, der vokser. Det kan skyldes, at der er kommet mere fokus på, at man gerne vil have papir på sine færdigheder, og at en stigende kompleksitet i jobbet skaber behov for efteruddannelse,” siger uddannelseschef Jørgen Beck. 

Arbejdsgiveren betaler for uddannelse

81 pct. af de studerende på akademiuddannelserne får uddannelsen betalt af deres arbejdsgiver. 15 pct. får deres uddannelse betalt af kompetencefonde, mens 4 pct. betaler selv.

Læs, hvordan du kan få finansieret din uddannelse.

Optag både sommer og vinter

For at matche efterspørgslen og sikre, at holdene ikke bliver for store, er der optag og opstart af nye hold både sommer og vinter.

Markant flere studerende fra privat sektor

På både akademi- og diplomuddannelsen er der markant flere ledere fra den private sektor. 84 pct. af de studerende på akademiuddannelserne er fra den private sektor, mens 12 pct. kommer fra den offentlige sektor og de resterende er fra en interesseorganisation eller andet. 60 pct. af de akademistuderende har ledelses- og personaleledelsesansvar.

Erfarne kvinder og yngre mænd

Kønsfordelingen blandt de studerende er næsten fifty-fifty med en lille overvægt af mænd. Blandt mændene er de fleste i alderen 30-39 år, mens kvinderne er i alderen 40-49 år. Deres ønsker til valgfag er kønsopdelt - mændene ønsker i højere grad faget 'lederens forretningsforståelse' og fag om projektledelse, hvor kvinderne ønsker coachingfagene. Det viser en undersøgelse fra Erhvervsakademi Aarhus.

Kommer langvejs fra

Folk kommer langvejs fra. Nogle kører fra Tønder, andre fra Løgstør eller Aalborg. HR-konsulenter og HR-chefer ses også oftere på holdene. De fleste fuldfører en hel akademi- eller diplomuddannelse i løbet af tre år. En mindre del tager den i bidder eller nøjes med nogle enkelte moduler.