Kvaliteten i top på Erhvervsakademi Aarhus

Erhvervsakademi Aarhus er første videregående uddannelsesinstitution i Jylland, der får en positiv institutionsakkreditering.

Bestået. Som første erhvervsakademi og første videregående uddannelsesinstitution i Jylland har Erhvervsakademi Aarhus fredag den 15. januar fået en positiv institutionsakkreditering. Det er det største skulderklap, en dansk uddannelsesinstitution kan opnå, og kvalitetsstemplet kan sammenlignes med, når en restaurant tildeles en Michelin-stjerne.

”Det betyder en stor sikkerhed, når man vælger vores uddannelser. Studerende kan være sikre på, at vælger de os, får de undervisning af høj kvalitet og uddannelser, der er i tråd med erhvervslivets behov,” siger rektor Christian Mathiasen fra Erhvervsakademi Aarhus.

Stærk kvalitetskultur og velfungerende system 

Blåstemplingen er opnået, fordi Erhvervsakademi Aarhus på en god måde formår at sikre sine uddannelsers kvalitet og relevans gennem en løbende dialog med studerende, dimittender, aftagere og virksomheder.

Det ekspertpanel, der har undersøgt erhvervsakademiets kvalitetssystem, skriver i deres indstilling:

”Samlet set er kvalitetssikringsarbejdet på Erhvervsakademi Aarhus kendetegnet ved at være udviklingsorienteret, velintegreret og inkluderende i forhold til ansatte og studerende. Kvalitetssikringssystemet er gennemprøvet og velfungerende og sikrer systematisk uddannelsernes kvalitet og relevans.”

Det svenske medlem af ekspertpanelet rektor Marita Hilliges supplerer:

”Selve kvalitetskulturen på Erhvervsakademi Aarhus er fantastisk. Vi var meget positivt overraskede og meget tilfredse med det, vi så.”

Også det norske medlem af ekspertpanelet rektor Solfrid Lind er begejstret:

”Det er imponerende, at Erhvervsakademi Aarhus har været i stand til at etablere en så stærk kvalitetskultur samtidig med, at de har haft så høj en vækst.”

Kan nu reagere hurtigere på omverdenens krav 

Alle videregående uddannelser kan søge om at blive institutionsakkrediteret. Modellen fungerer i stil med Fødevarestyrelsens smiley-ordning, der lægger stor vægt på egenkontrol. Med den positive institutionsakkreditering får Erhvervsakademi Aarhus færre tilsyn og mindre styring fra ministeriel side. Det har to klare fordele. Erhvervsakademi Aarhus kan nu reagere væsentligt hurtigere på omverdens krav til nye kompetencer. Og få mere ro til at koncentrere sig om kerneopgaven – at udvikle højkvalitetsuddannelser.