Erhvervsakademierne optager flere og flere faglærte

Faglærte som fx smede, murere, tjenere og landmænd klarer sig godt på erhvervsakademierne.

Landets ni erhvervsakademier optager flere og flere med et svendebrev, og de faglærte klarer sig ganske godt på studierne, skriver Søndagsavisen.

"De faglærte er ofte mere modne og motiverede. De bidrager positivt til det sociale miljø og har en mere virkelighedsnær tilgang til verden end studerende med gymnasial baggrund," fortæller Niels Egelund, der er formand for Danske Erhvervsakademiers rektorkollegie, i Søndagsavisens artikel.

Faglærte har mindre frafald

Tal fra Tænketanken DEA viser, at de faglærte i 2014 havde et gennemsnitligt frafald på 12 procent i løbet af det første år, mens stx-studenter havde et frafald på 14 procent og hf- og htx-studenter et frafald på 20 procent.

”EUD’ernes udfordring er, at de ikke er lige så læsevante som studenterne, og i endnu mindre grad når pensum er på fremmedsprog. Det kommer de dog hurtigt over og slutter generelt med flotte resultater,” siger formand Niels Egelund ifølge avisen.

Mål om at optage flere faglærte

Uddannelsesvejen uden om gymnasiet og direkte ind på en videregående uddannelse via en erhvervsuddannelse er blevet populær med erhvervsskolereformen i 2015.

Faglærte bygger derfor nu i stigende omfang ovenpå deres svendebrev og bliver fx finansbachelor, serviceøkonom eller professionsbachelor i jordbrugsvidenskab. Nogle napper endda nogle flere år på SU og læser videre til kandidat på et universitet.

Alle med en erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed (EUD’ere) har med reformen adgang til at søge om optagelse på samtlige erhvervsakademiuddannelser.

Kravene til optagelse er de samme for en faglært som for ansøgere med en gymnasiel ungdomssudddanelse.

Faglærte skal udgøre 15 procent af de optagne

I følge tal fra Danske Erhvervsakademier udgjorde de faglærte i 2015 11 procent af alle nye studerende, hvilket svarer til 1.224 personer, og det tal skal indenfor den nærmeste fremtid op på 15 procent, siger Niels Egelund. 

Med reformen har erhvervsakademierne nemlig forpligtet sig til at hæve andelen af optagede med EUD-baggrund.  

Overbygning på svendebrev sideløbende med job

På erhvervsakademierne kan man også uddanne sig på deltid, så er du faglært og vil bygge ovenpå dit svendebrev sideløbende med dit job, er der masse af muligheder.

Læs om uddannelse skræddersyet til faglærte.