Uddannelsesmiljøet på Navitas vokser

I et attraktivt uddannelsesmiljø, med bl.a. ingeniører og maskinmestre centralt på havnen i Aarhus, lancerer Aarhus Maskinmesterskole i samarbejde med Erhvervsakademi Aarhus til september en ny, populær videregående uddannelse: Produktionsteknologen.

Efter sommerferien kommer der endnu mere fart over uddannelsesmiljøet på Navitas. På Aarhus Maskinmesterskole, som har adresse i det højprofilerede uddannelsesbyggeri på Aarhus havn, bliver de nye produktionsteknolog-studerende en del af et attraktivt uddannelsesmiljø i et hus, som i forvejen er hjemsted for både maskinmester- og ingeniør-studerende.

”Det vil styrke opbygningen af et fagligt stærkt miljø bestående af fastansatte undervisere og specialister fra branchen,” siger Christian Mathiasen, rektor, Erhvervsakademi Aarhus.

Stærkt samarbejde understøtter østjysk erhvervsliv

Også rektor Anders Hanberg fra Aarhus Maskinmesterskole glæder sig. Produktionsteknologer har nemlig mange faglige snitflader til maskinmesterskolens øvrige videregående, tekniske uddannelser, og rektoren glæder sig over, at samarbejdet mellem de to uddannelsesinstitutioner nu står endnu stærkere.

”Det er vores ambition, at vi i fællesskab understøtter det østjyske erhvervsliv ved hele tiden at tilstræbe at efterkomme erhvervslivets behov for kvalificeret arbejdskraft inden for det tekniske område. Det er vores fornemste opgave,” forklarer Anders Hanberg Sørensen om samarbejdet.

Erhvervsakademi Aarhus og Aarhus Maskinmesterskole samarbejder i forvejen om uddannelserne til autoteknolog og automationsteknolog.

Bindeled mellem udviklings- og produktionsafdelingen

Med afsæt i en innovativ tilgang til produktion kan fremtidens produktionsteknologer, uddannet på Aarhus Maskinmesterskole, analysere problemer og finde løsninger og nye idéer. De får en bred viden om praksis og teori inden for produktion, produktionsoptimering og procesforbedring og vil lære at planlægge, organisere og udføre opgaver, der forbedrer konkurrenceevnen for virksomheder.

Produktionsteknologer fra Aarhus Maskinmesterskole vil bl.a. blive uddannet i at fungere som bindeled mellem en virksomheds udviklings- og produktionsafdeling. Og det er en funktion, som er stærkt efterspurgt mange steder.

Allerede kendt uddannelse

Produktionsteknologuddannelsen er en allerede velkendt og populær uddannelse mange steder i Danmark, og der er gode beskæftigelsesmuligheder.

Produktionsteknologer arbejder med industrielt design, udvikling og konstruktion af maskiner og anlæg, produktionsplanlægning, kvalitetsstyring og ledelse. Jobtitlerne kan være alt lige fra konstruktør til design- og produktudvikler mv.

Læs mere produktionsteknologuddannelsen.

Åbent hus

I forbindelse med u-days i Aarhus er der åbent hus på uddannelsen lørdag den 27. februar kl. 10-13 på Navitas, Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C., og informationsmøde om uddannelsen samme sted tirsdag den 3. maj fra kl. 19.00. Mere info her.