Rekord mange vil læse til jordbrugsteknolog

Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus er populær som aldrig før. Men pga. begrænsning på optag lukkes færre og færre ind.

Erhvervsakademi Aarhus har i år 208 ansøgere til 138 studiepladser. Det er det største antal ansøgere nogensinde.

Øgede krav til uddannelsesniveau

Uddannelsen er en attraktiv vej for faglærte landmænd, der fx ønsker at blive rådgivere, undervisere eller ledere.

”I dag stilles der større krav til unges uddannelsesniveau. Til langt de fleste job i jordbrugserhvervet kræves det, at man har en teknolog- eller bacheloruddannelse. Derfor oplever vi øget søgning," siger uddannelseschef Lars Villemoes fra Erhvervsakademi Aarhus.

Ansøger: Godt givet ud 

23-årige Mads Falk Thomsen er en af de 138, der er optaget på jordbrugsteknologuddannelsen.

Mads har en baggrund som faglært landmand og har arbejdet på farme i USA og Australien de seneste to år, inden han besluttede sig for at læse videre til jordbrugsteknolog.

”Jeg tror, det er godt givet ud i forhold til min fremtid. Det udvider mine karrieremuligheder,” siger Mads, der har søgt ind på en særlig ledelseslinje - agro business manager.

”Det er kun i Aarhus, at jeg kan få en jordbrugsteknologuddannelse med særlig fokus på ledelse. Det er et fag, jeg altid vil kunne bruge. Drømmen er nok at få min egen bedrift en dag, men jeg kunne også godt tænke mig at arbejde i det sekundære erhverv,” siger den kommende jordbrugsteknologstuderende.

Populær professionsbachelor

Også professionsbacheloruddannelsen i jordbrugsvirksomhed på Erhvervsakademi Aarhus er populær. Den 1,5-årige overbygningsuddannelse for bl.a. jordbrugsteknologer har i modsætning til den 2-årige korte videregående uddannelse til jordbrugsteknolog ikke optagsbegrænsning.

Uddannelsen har i år modtaget 35 pct. flere 1. prioritetsansøgninger sammenlignet med sidste år. 51 personer - 21 pct. flere end sidste år - er optaget. 

Antal ansøgninger i alt til jordbrugsteknologuddannelsen:

2014 2015 2016 Udvikl. i % ansøgninger fra 2015-2016 Udvikl. i % ansøgninger fra 2014-2016
194 190 298 9 pct. flere, svarende til 18 flere 7 pct. flere, svarende til 14 flere

Antal optagne i alt på jordbrugsteknologuddannelsen:

2014 2015 2016 Udvikl. i % antal optagne fra 2015-2016 Udvikl. i % antal optagne fra 2014-2016
156 132 138 -3 pct., svarende til fire færre -11 pct., svarende til 18 færre