Erhvervsakademi Aarhus og Århus Akademi indgår samarbejde om ny HF-uddannelse

Når gymnasiereformen træder i kraft til august 2017, vil den 2-årige HF på Århus Akademi i højere grad blive målrettet videregående uddannelse på Erhvervsakademi Aarhus.

Aftalen har til formål at bygge bro mellem ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Det er netop et af målene med den nye reform af de gymnasiale uddannelser.

Samarbejdsaftalen mellem Erhvervsakademi Aarhus og Århus Akademi indebærer bl.a., at HF-elever fra august 2017 kan komme i studiepraktik- og projektforløb på Erhvervsakademi Aarhus. Samtidig bliver fagene på HF-uddannelsen fremover endnu mere orienteret mod videre studier og jobs.

Tones til merkantile og tekniske fagområder

Århus Akademi vil oprette to HF-fagpakker, der retter sig mod erhvervsakademiets merkantile og tekniske uddannelser. HF Business vil rette sig mod uddannelser som fx markedsførings- og finansøkonom, mens HF Tech retter sig mod en bred vifte af it- og teknologirettede uddannelser som fx produktionsteknolog, datamatiker og multimediedesigner.

I HF-fagpakken indgår matematik på B-niveau og et andet relevant gymnasiefag. De øvrige fag på disse HF-retninger vil også være tonet mod de videregående uddannelser på Erhvervsakademi Aarhus.

Mere dedikerede studerende

Derudover kommer HF-eleverne på de to fagpakker på tre projekt- og praktikforløb på Erhvervsakademi Aarhus i løbet af de to år. Her vil de få indblik i erhvervsakademiets uddannelser og arbejde med cases med relation til uddannelserne og de jobs, de fører til.

Rektor Christian Mathiasen fra Erhvervsakademi Aarhus og rektor Allan Kortnum fra Århus Akademi siger om samarbejdet:

”Med aftalen forventer vi, at HF-eleverne fremover vil foretage mere oplyste og målrettede uddannelsesvalg og have dygtiggjort sig til studierne. Det vil styrke deres motivation og gennemførelse både på HF og på erhvervsakademiets uddannelser.”

Antorini: Forbilledligt

Christine Antorini (S), formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget og tidligere undervisningsminister, er begejstret for samarbejdsprojektet.

”Det er et utrolig vigtigt og forbilledligt skridt, som de to institutioner nu tager, for der er brug for, at langt flere vælger de erhvervsrettede, videregående uddannelser. Projektet viser den vej, som er hele intentionen med reformen,” siger hun (billede).