Christine Antorini mødte studerende, undervisere og ledere

Formand for Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg på besøg på Erhvervsakademi Aarhus for at høre om akademiets DNA.

Under sit besøg fik Christine Antorini (S), der er tidligere uddannelsesminister, demonstreret, hvordan Erhvervsakademi Aarhus skaber værdi for de studerende og virksomhederne. Og hvordan akademiet i forsknings- og udviklingsarbejdet inddrager virksomhederne og de studerende og samarbejder med andre videninstitutioner.

Antorini: I spiller særlig rolle

"Det har været spændende og lærerigt," sagde Christine Antorini efter besøget - og tilføjede: 

"Erhvervsakademierne spiller sin helt egen særlige rolle ved at være bindeleddet til det lokale erhvervsliv. Det er jeres særkende, at I afspejler det regionale arbejdsmarked og er gode til at udvikle ny viden i direkte samspil med virksomhederne."