Ny forskning viser: Video øger studerendes læring og motivation

Erhvervsakademi Aarhus udgiver guide til, hvordan undervisere på primært videregående uddannelser kommer i gang med at bruge video i deres undervisning.

Video øger nemlig studerendes læring, motivation og hukommelse. Derfor er der flere oplagte grunde til at bruge levende billeder som et supplement i undervisningen, fastslår Erhvervsakademi Aarhus i ny undersøgelse.

Få seks hovedpointer og konklusionen fra undersøgelsen (pdf)

Læs hele e-bogen her: FLIPPED CLASSROOM - MULIGHEDER OG BARRIERER (e-bog)

Læs om forskningsprojektet

Klart potentiale

Ifølge Mette Risgaard Olsen, der står bag undersøgelsen, har videomediet et klart potentiale og løser nogle af de pædagogiske udfordringer, undervisere står med i dag.

”Som underviser er man hele tiden på udkig efter nye undervisningsmetoder, der kan afhjælpe udfordringer med stor faglig spredning i gruppen af studerende og studerende, der kommer uforberedt eller som mangler motivation.”

Spurgt 186 studerende 

Mette Risgaard Olsen har interviewet 186 studerende og otte undervisere fra fem forskellige uddannelser om deres erfaringer med at inddrage video i forbindelse med pensumgennemgang gennem et helt semester.

”Over halvdelen af de studerende i undersøgelsen giver udtryk for, at de husker bedre med video. Halvdelen oplever øget læring, bliver mere motiveret og giver udtryk for, at de føler sig bedre forberedt end normalt. Ydermere siger otte ud af ti studerende, at video frigiver tid til øvelser og opgaver.”

’Add on’ til lærebogen

De videoer, som de studerende er blevet bedt om at se som erstatning for den klassiske pensumgennemgang foran tavlen, handler fx om en teori eller hvordan man skriver en problemformulering. Ifølge underviserne letter det vejledningsprocessen, fordi de samme ting ikke skal gentages igen og igen.

”At bruge video til fx pensumgennemgang giver bedre tidsudnyttelse og øger andelen af studerende, der forbereder sig. Jeg oplever derfor video som et glimrende ’add on’ til lærebogen,” siger en lektor Jan Dich Mortensen, der underviser i driftsøkonomi på finansøkonomuddannelsen på Erhvervsakademi Aarhus.

Stadig brug for bøger og dygtige undervisere

Betyder det så, at undervisere og bøger bliver overflødige? Bestemt ikke, konkluderer Mette Risgaard Olsen.

”Selvom dele af undervisningen digitaliseres og lægges udenfor undervisningslokalet, så er underviseren og især den feedback, vedkommende giver de studerende, afgørende for læringsudbyttet. Dygtige undervisere er vigtigere end fx køn, alder og fagligt niveau. Derfor bør video i sig selv ikke tillægges for meget værdi, men kun bruges som et supplement.”