Højt til loftet og gode rammer

Bo Leervad Christensen (f. 1980) arbejder i Erhvervsakademi Aarhus’ kompetencecenter for salg, service og markedsføring, hvor han er uddannelsesleder for serviceøkonomuddannelsen.

Bo er cand.merc. i markedsøkonomi og har en baggrund som bl.a. Brand Manager hos Lego og uddannelseskoordinator hos VIA University College. Ved siden af sit job læser Bo en master i positiv psykologi på Aarhus Universitet. Han har også en to-årig coach-uddannelse på cv’et.

Leder for ny uddannelse

Bo og den uddannelse, han er leder for, har været lige længe på Erhvervsakademi Aarhus. Da Bo blev ansat i foråret 2014 fik han nemlig til opgave at starte serviceøkonomuddannelsen op. Søgningen til uddannelsen var stor allerede første år den blev udbudt, og uddannelsen er i dag akademiets tredje mest søgte uddannelse med 128 studerende pt.

Som uddannelsesleder med seks undervisere under sig har Bo en del administrative og ledelsesmæssige opgaver.

”I dialogen med mine medarbejdere skal jeg sørge for, at vi har det lange lys på. Selvom den daglige drift er der, skal vi kunne hæve os op i helikopteren og se, om vi bevæger os i den rigtige retning. Jeg holder mig fx også ajour med studieordninger og bekendtgørelser. Lige nu sidder jeg og arbejder på en ansøgning om at få lov til at udbyde en akademiuddannelse i oplevelsesøkonomi. Af andre administrative opgaver kan jeg nævne, at det fx kan være en kommende studerende, der ringer og gerne vil overflyttes fra sit studie i Odense til Aarhus, og hvor jeg så skal sørge for det.”

At udbygge og vedligeholde relationer til aftagerbranchen er også en vigtig del af Bos job.

”Jeg prioriterer højt at komme ud og tale med virksomheder for at skabe relationer og få praktisk viden ind i uddannelsen. Virksomhedssamarbejdet er super motiverende. Hotel-, restaurations-, oplevelses- og turismebranchen har øget deres fokus på kvalitet og professionalisme, og det behov skal vi imødekomme.”

Og så står Bo også selv foran tavlen.

”Jeg bruger 10-15 procent af min tid på at undervise. Jeg har meget undervisererfaring fra mit tidligere job i VIA og kan vældig godt lide det. Her finder jeg ud af, om vores tanker om god læring virker.”

Mange frihedsgrader i jobbet

Hvad laver du på en normal dag?

”Der er ingen normale dage. Ugens opgaver varierer fra dag til dag og måned til måned. I eksamensperioderne har vi fx ikke travlt med at undervise. Vi har med mennesker at gøre, så derfor er hverdagen dejlig alsidig og uforudsigelig.”

Hvorfor kan du godt lide dit job som uddannelsesleder?

”Jeg har frihed til at sætte retningen og udvikle uddannelsen, som jeg synes er bedst. Jeg har rigtig mange frihedsgrader i mit job og bliver ikke detailstyret af min chef. Jeg har frihed til at løse opgaverne - det synes jeg er fedt! Derudover elsker jeg samspillet med unge mennesker og synes, det er uhyre vigtigt, at vi giver unge mulighed for at udvikle sig og udstyrer dem med en brugbar uddannelse. Det er med til at gøre mit job meningsfyldt.”

Hvilke egenskaber er vigtige i dit job?

”At jeg har menneskelig forståelse. At jeg lytter til og har en god dialog med mine medarbejdere. At jeg giver dem frihed til at udfolde sig indenfor nogle rammer og læringsmål. Jeg er ikke fagekspert indenfor turisme, men jeg ved noget om ledelse og undervisning. At jeg forstår at lytte til vores aftagere og tænke fremad er også vigtige egenskaber.”

Hvilke egenskaber sætter du pris på hos dine kolleger?

”At de er utrolig hjælpsomme og hjertens gerne deler viden, og at de har en faglig stolthed og vil gå rigtig langt for de studerende.”

Smilende rengøringsdamer og velfungerende it-afdeling

Hvad gør Erhvervsakademi Aarhus til en god arbejdsplads?

”Der er nogle gode rammer og opbakning til at skabe kvalitet. Der er luft til at investere i kvalitet. Det gælder ikke bare om at få studerende hurtigt igennem. Kvalitet kommer før kvantitet. Mine kolleger er enormt imødekommende og søde. Der er en stor opbakning til de mange sociale aktiviteter som fx DHL-stafet, juletræsfest og receptioner. Det er med til, at man som ny hurtigt føler sig hjemme. De forskellige stabsfunktioner og afdelinger fungerer godt. Tag nu bare vores it-afdeling. Den fungerer godt. Oplever man it-bøvl kommer de straks og løser problemet for en – oveni købet med et smil på læben. Eller studievejledningen. Det er også en yderst professionel og velfungerende afdeling. Eller se på rengøringsfolkene. De siger godmorgen til en og er altid så flinke og smilende. Det siger meget om et sted, synes jeg. Der er en ’feel good’-stemning og oplevelse af, at folk trives her på akademiet.”