Underviserevaluering af softwareudvikling

Resultat af underviserevaluering for professionsbachelor i softwareudvikling

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 82
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 79
Underviseren er engageret 88

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering