Underviserevaluering af produktudvikling og teknisk integration

Resultat af underviserevaluering for professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Erhvervsakademi Aarhus gennemfører hvert forår en underviserevaluering.

Herunder ser du det samlede resultat for alle vores videregående fuldtidsuddannelser på nogle udvalgte indikatorer.

  2018
Underviseren sammenkæder teori og praksis 79
Underviseren inddrager de studerende i undervisningen 84
Underviseren er engageret 85

Indekstal på en skala fra 1-100.

Læs mere om underviserevaluering